Publiczna oferta 49,2 proc. akcji Multimedia Polska sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy ruszyła. Jak poinformowała spółka, klienci indywidualni mogą liczyć na 10 proc. oferowanych akcji. Maksymalna cena akcji została ustalona na 21 zł. Po ile ostatecznie się sprzedadzą  – okaże się 28 maja.

Wówczas, zgodnie z przedstawionym dziś harmonogramem, przedstawiona ma zostać zarówno cena akcji Multimedia Polska dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, która może być wyższa niż maksymalna. Jeśli maksymalna cena proponowana przez sprzedających  zostanie zaakceptowana przez rynek właściciele Multimediów uzyskają ze sprzedaży akcji 948 mln zł.

Jak informuje dzisiejszy „Parkiet”, część z tej kwoty przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań wobec Multimediów z tytułu obligacji Tri Media Holdings (do spółki trafi 183 mln zł) oraz kredytu w Alior Banku.

Kablówka potwierdza to oficjalnie w prospekcie emisyjnym. Przydział akcji sprzedawanych w ofercie planowany jest na 3 czerwca.

Prospekt emisyjny