Przegląd prasy – wtorek 20 maja

Publikacja: 20.05.2014 07:30

[srodtytul]Dziennik Gazeta Prawna[/srodtytul]

Banki w smartfonach zyskują klientów

Dynamicznie przybywa użytkowników mobilnych aplikacji bankowych. Jeszcze szybciej rośnie liczba transakcji wykonywanych za pomocą komórek. Czy odbiorą klientów internetowym serwisom transakcyjnym?

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=482315 (dostęp płatny)

Zapłacimy za mobilny entuzjazm

Jesteśmy prawdziwymi entuzjastami używania smartfonów. Na tle Niemców, Hiszpanów czy Koreańczyków i Amerykanów jesteśmy grupą najbardziej…

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=482295 (dostęp płatny)

Polsat nie dał sobie odebrać publiczności

Widzowie docenili wiosenną ramówkę. I stacja, jedyna z wielkiej czwórki, odnotowała wzrost oglądalności Jako jedynemu…

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=482301 (dostęp płatny)

Dwóch przyjaciół na czele koncernu

Nowy szef Deutsche Telekom, Timotheus Hoettges, dobry znajomy poprzedniego prezesa, rzucił wyzwanie amerykańskim internetowym gigantom: Google i…

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=482309 (dostęp płatny)

[srodtytul]Parkiet [/srodtytul]

Cube.ITG: Biznes w Niemczech rozkręca się powoli

Informatyczna spółka (1 kwietnia przeszła z NC na GPW) po kilku miesiącach przygotowań uruchomiła oddział w Berlinie.  – Składamy już pierwsze oferty w przetargach wspólnie z niemieckimi firmami – oznajmia Jacek Kujawa, wiceprezes Cube.ITG. Nie zdradza szczegółów. Twierdzi, że firma szuka zleceń wśród klientów z sektorów telekomunikacyjnego, finansowego i handlu detalicznego.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/756717_CubeITG:_Biznes_w_Niemczech_rozkreca_sie_powoli.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Rzeczpospolita [/srodtytul]

Więcej na e-administrację

Na listę największych inwestycji finansowanych z programu „Innowacyjna gospodarka” trafiły dwa nowe projekty informatyczne. Ich łącz­na war­tość to 43,4 mln zł (w tym do­fi­nan­so­wa­nie unij­ne – 36,89 mln zł). Pierw­szy to sys­tem ulg i bo­ni­fi­kat skie­ro­wa­nych do ro­dzin wie­lo­dziet­nych cer­ty­fi­ko­wa­ny sper­so­na­li­zo­wa­ną, bez­piecz­ną Kar­tą Du­żej Ro­dzi­ny war­t 28,4 mln zł, za któ­ry ma od­po­wia­dać Mi­ni­ster­stwo Pra­cy i Po­li­ty­ki Spo­łecz­nej. Ma on za­wie­rać m.in. mo­duł umo­żli­wia­ją­cy gro­ma­dze­nie da­nych i in­for­ma­cji o wy­da­nych Kar­tach Du­żej Ro­dzi­ny oraz człon­kach tych ro­dzin.

http://www.archiwum.rp.pl/artykul/1242670-Wiecej-na-e-administracje.html (dostęp płatny)

Nieuzasadniony zysk na przyłączach do sieci

Enea Operator nadużywał pozycji dominującej na rynku dystrybucji energii elektrycznej.  W umowach o przyłączenie do sieci spółka dystrybuująca energię stosowała postanowienie, że w zamówieniu mocy umownej mniejszej niż przyłączeniowa ta niższa wartość automatycznie stawała się mocą przyłączeniową. A opłata była pobierana od większej mocy. I takie postępowanie zakwestionował Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK). Potwierdził tym wcześniejszą decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

http://www.archiwum.rp.pl/artykul/1242678-Nieuzasadniony-zysk–na-przylaczach-do-sieci.html (dostęp płatny)

Nie należy obawiać się zalewu spraw przez internet

Blisko 250 tys. osób ma profil zaufany w Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. ?Ale nadal jest to 1,3 proc. dorosłych Polaków, i to w większości pracowników urzędów. Znowelizowana ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 11 maja. Ma ona m.in. ułatwić korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (platforma ePUAP). Choć sprawdza się już w instytucjach publicznych, nie trzeba się obawiać, że ich pracowników zaleje nagły przyrost e-spraw od petentów. Jak twierdzi prof. Marek Sokołowski, socjolog, na sprawne działanie platformy i zwiększenie się liczby jej użytkowników trzeba będzie jeszcze poczekać.

http://www.archiwum.rp.pl/artykul/1242490-Nie-nalezy-obawiac-sie-zalewu–spraw-przez-internet.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Dziennik Gazeta Prawna[/srodtytul]

Banki w smartfonach zyskują klientów

Pozostało 98% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G