Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie wybrało ofertę EmiTela w postępowaniu na świadczenie usług całodobowej emisji sygnału radiowego oraz dosył sygnałów audio wraz z sygnałami RDS do nadajników Polskiego Radia. Umowa, której wartość ustalono na 5,37 mln zł brutto, obowiązywała będzie od 1 lipca br. do 30 czerwca 2017 r.

EmiTel był jedyną firmą zabiegającą o zlecenie, mimo że przetarg miał charakter otwarty.