– Minister Administracji i Cyfryzacji zaprosił do udziału w Radzie m.in.: prawnika i eksperta od rozwoju internetu, działaczkę na rzecz wolności i ochrony praw człowieka, uznanych ekspertów w dziedzinach: informatyzacji, mediów i nowych technologii, bezpieczeństwa sieci, prywatności, prawa telekomunikacyjnego – podaje w komunikacie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji rzecznik resortu Artur Koziołek.

Oprócz wymienionych osób do rady weszli też: wiceminister edukacji narodowej Joanna Berdzik, Michał Chrzanowski (dyrektor NASK), Jan Czajkowski (pełnomocnik prezydenta Łodzi ds. informatyzacji miasta), Adam Góral (prezes Asseco Poland), Lidia Kołucka – Żuk (m.in. była dyrektorka CEE Trust w Polsce), Mariusz Madejczyk (pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji), dr Grzegorz Sibiga (prawnik, specjalista ds. prawa administracyjnego, w szczególności ochrony danych osobowych, prawa do informacji i e-urzędu), Dominik Skoczek (radca prawny, były dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w MKiDN, obecnie pełnomocnik Stowarzyszenia Filmowców Polskich), Katarzyna Szymielewicz (szefowa fundacji Panoptykon), Elżbieta Traple (adwokat w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, zajmuje się prawem cywilnym i prawem własności intelektualnej), Jarosław Twaróg (Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży), Agata Wacławik – Wejman (think tank Instytut Prawa i Społeczeństwa), Piotr Waglowski (prawnik, autor znanego bloga Vagla.pl), Iwona Wendel (podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju) oraz Michał Andrzej Woźniak (wiceprezes Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania). – Najważniejszym kryterium w doborze składu rady było, aby jej przedstawiciele reprezentowali różne środowiska zainteresowane procesem cyfryzacji państwa: administrację rządową, samorząd, biznes, środowisko akademickie, ekspertów technicznych oraz organizacje pozarządowe – podaje MAiC.

Rada ma się spotkać pierwszy raz w najbliższy wtorek. Jej zadania to m.in. opiniowanie dokumentów strategicznych (Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, strategie i programy rozwoju) oraz innych dokumentów  związanych z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Rada ma też debatować nas integracją cyfrowa, ochroną prywatności w sieci, likwidacją barier rozwoju gospodarki elektronicznej i reformą prawa własności intelektualnej w sieci.