Centrum Usług Wspólnych (instytucja obsługuje administrację centralną) wybrało ofertę Orange Polska w przetargu na świadczenie usług telefonii stacjonarnej, z wykorzystaniem stacjonarnych łączy POTS lub/i ISDN, dla kilkudziesięciu jednostek administracji państwowej, w tym 12 ministerstw, urzędów wojewódzkich, prokuratury generalnej a także m.in. Urzędu Komunikacji Elektronicznej i UOKiK-u.

Usługi będą świadczone przez dwa lata, do końca maja 2016 r. Wartość umowy nie została ujawniona.

Zamawiający szacuje, że w jej ramach instytucje objęte przetargiem wykonają 68,25 mln minut połączeń krajowych do sieci stacjonarnych, 12,67 mln minut połączeń do sieci komórkowych i 1,09 mln minut połączeń międzynarodowych.

Przetarg prowadzony przez Centrum Usług Wspólnych miał charakter otwarty. Jedynym kryterium wyboru najlepszej oferty była cena. Oprócz Orange Polska o zlecenie zabiegała też Netia.

Wcześniej urzędy korzystały z usług kilku operatorów.