BCC w interesie operatorów przy projekcie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego

Publikacja: 09.07.2014 13:06

Zgodnie z zaproszeniem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, której zadaniem jest opracowanie projektu kompleksowej regulacji procesu inwestycyjno-budowlanego Business Centre Club przedstawił swoje szczegółowe uwagi – poinformowała organizacja.

Wcześniej – 4 lipca – oficjalne stanowisko w procesie konsultacji przedstawiła również Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, której reprezentant na łamach rpkom.pl wypowiada się nt. polityki państwa wobec inwestycji telekomunikacyjnych.

Według BCC, projekt Kodeksu przedłożony do konsultacji społecznych, nie zapewnia w wystarczającym stopniu warunków do rozwoju sieci telekomunikacyjnych (w szczególności sieci radiokomunikacyjnych), a w niektórych kwestiach pogarsza sytuację w porównaniu z aktualnym stanem prawnym.

BCC przypomina, że w obecnym stanie prawnym publiczne sieci telekomunikacyjne, w tym realizowane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych ze środków prywatnych, są zaliczane do inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

W ocenie organizacji, Kodeks zrywa z taką kwalifikacją, wykluczając tego rodzaju sieci z inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 285 §1 Kodeksu, „inwestycją celu publicznego” jest wyłącznie inwestycja służąca wykonywaniu lokalnych i ponadlokalnych zadań publicznych, określonych ustawami lub umowami międzynarodowymi.

Autorzy stanowiska podnoszą, że nie wystarczy zatem – jak jest w obecnym stanie prawnym – by inwestycja była realizowana w celu publicznym, lecz musi realizować zadania publiczne, określone odrębnymi przepisami.

W odniesieniu do sieci telekomunikacyjnych odrębne przepisy zaliczają do zadań publicznych tylko sieci i infrastrukturę telekomunikacyjną realizowaną przez jednostki samorządu terytorialnego (por. art. 3 ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych oraz art. 174§2 Kodeksu).

– Mając to na uwadze wnosimy, by nie pozbawiać inwestycji dotyczących sieci telekomunikacyjnych – realizowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych poza zadaniami publicznymi, ale w celu publicznym – cech „inwestycji celu publicznego” – czytamy.

Organizacja uważa też, że Kodeks powinien być poddany konsultacjom społecznym łącznie z projektem ustawy zawierającej przepisy wprowadzające go w życie.

– Brak opublikowania projektu takiej ustawy uniemożliwia pełną ocenę Kodeksu, bowiem nie wiadomo, które z przepisów szczególnych dotyczących telekomunikacji (zawiera je przede wszystkim ustawa o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych) przestaną obowiązywać. Dlatego wnosimy o łączne konsultacje społeczne obu tych aktów prawnych – napisano w komunikacie.

Zgodnie z zaproszeniem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, której zadaniem jest opracowanie projektu kompleksowej regulacji procesu inwestycyjno-budowlanego Business Centre Club przedstawił swoje szczegółowe uwagi – poinformowała organizacja.

Wcześniej – 4 lipca – oficjalne stanowisko w procesie konsultacji przedstawiła również Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, której reprezentant na łamach rpkom.pl wypowiada się nt. polityki państwa wobec inwestycji telekomunikacyjnych.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?