BCC w interesie operatorów przy projekcie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego

Publikacja: 09.07.2014 13:06

Zgodnie z zaproszeniem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, której zadaniem jest opracowanie projektu kompleksowej regulacji procesu inwestycyjno-budowlanego Business Centre Club przedstawił swoje szczegółowe uwagi – poinformowała organizacja.

Wcześniej – 4 lipca – oficjalne stanowisko w procesie konsultacji przedstawiła również Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, której reprezentant na łamach rpkom.pl wypowiada się nt. polityki państwa wobec inwestycji telekomunikacyjnych.

Według BCC, projekt Kodeksu przedłożony do konsultacji społecznych, nie zapewnia w wystarczającym stopniu warunków do rozwoju sieci telekomunikacyjnych (w szczególności sieci radiokomunikacyjnych), a w niektórych kwestiach pogarsza sytuację w porównaniu z aktualnym stanem prawnym.

BCC przypomina, że w obecnym stanie prawnym publiczne sieci telekomunikacyjne, w tym realizowane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych ze środków prywatnych, są zaliczane do inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

W ocenie organizacji, Kodeks zrywa z taką kwalifikacją, wykluczając tego rodzaju sieci z inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 285 §1 Kodeksu, „inwestycją celu publicznego” jest wyłącznie inwestycja służąca wykonywaniu lokalnych i ponadlokalnych zadań publicznych, określonych ustawami lub umowami międzynarodowymi.

Autorzy stanowiska podnoszą, że nie wystarczy zatem – jak jest w obecnym stanie prawnym – by inwestycja była realizowana w celu publicznym, lecz musi realizować zadania publiczne, określone odrębnymi przepisami.

W odniesieniu do sieci telekomunikacyjnych odrębne przepisy zaliczają do zadań publicznych tylko sieci i infrastrukturę telekomunikacyjną realizowaną przez jednostki samorządu terytorialnego (por. art. 3 ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych oraz art. 174§2 Kodeksu).

– Mając to na uwadze wnosimy, by nie pozbawiać inwestycji dotyczących sieci telekomunikacyjnych – realizowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych poza zadaniami publicznymi, ale w celu publicznym – cech „inwestycji celu publicznego” – czytamy.

Organizacja uważa też, że Kodeks powinien być poddany konsultacjom społecznym łącznie z projektem ustawy zawierającej przepisy wprowadzające go w życie.

– Brak opublikowania projektu takiej ustawy uniemożliwia pełną ocenę Kodeksu, bowiem nie wiadomo, które z przepisów szczególnych dotyczących telekomunikacji (zawiera je przede wszystkim ustawa o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych) przestaną obowiązywać. Dlatego wnosimy o łączne konsultacje społeczne obu tych aktów prawnych – napisano w komunikacie.

Zgodnie z zaproszeniem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, której zadaniem jest opracowanie projektu kompleksowej regulacji procesu inwestycyjno-budowlanego Business Centre Club przedstawił swoje szczegółowe uwagi – poinformowała organizacja.

Wcześniej – 4 lipca – oficjalne stanowisko w procesie konsultacji przedstawiła również Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, której reprezentant na łamach rpkom.pl wypowiada się nt. polityki państwa wobec inwestycji telekomunikacyjnych.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Rusza przedświąteczna bitwa telekomów. Światłowód czy LTE? Jakie są ceny?
Telekomunikacja
Do kogo uciekają użytkownicy sieci komórkowych. Ten operator wygrywa
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości