Wyniki Orange Polska w II kwartale 2014: półrocze mobilnej dominacji

Drugi kwartał z rzędu usługi komórkowe dominują w przychodach Orange Polska, czyli stanowią ponad 50 proc. wpływów firmy. Ratalna sprzedaż telefonów i przyrost liczby abonentów mobilnego Internetu pcha przychody tego segmentu w górę. Dzięki niej i wzrostowi liczby klientów – i gdyby pominąć wpływ decyzji regulacyjnych – urosłyby o 1,7 proc.

Publikacja: 25.07.2014 08:31

Wyniki Orange Polska w II kwartale 2014: półrocze mobilnej dominacji

Foto: ROL

Mało co w raporcie kwartalnym zaskoczyło analityków z biur maklerskich. 3,084 mld zł przychodów, 996 mln zł EBITDA i 94 mln zł zysku netto wykazał w II kw. 2014 roku największy w kraju operator telekomunikacyjny Orange Polska. Wyniki spółki są nieco lepsze (w przypadku przychodów i zysku EBITDA) od prognoz analityków, ale netto telekom zarobił o 11 proc. mniej niż oczekiwały biura maklerskie.

Ponieważ wskaźniki sprzedaży usług i liczba klientów operatora poprawiła się w większości linii produktowych (szwankuje nadal telefonia stacjonarna i stacjonarny Internet), to reakcja inwestorów powinna być bliska neutralnej. Tym bardziej, że zarząd podtrzymał cel na 2014 rok, jakim jest wypracowanie przynajmniej 1,1 mld zł wolnych przepływów gotówkowych, a firma w dalszym ciągu ogranicza spadek przychodów jeśli pominąć efekt zmian regulacyjnych.

W zależności od sposobu porównania (z danymi raportowanymi lub tymi pro forma zawierającymi wpływ połączenia TP i Centertela i sprzedaży Wirtualnej Polski) kwartalne przychody Orange Polska obniżyły się rok do roku o 6,7 proc. lub 5,4 proc. W ujęciu procentowym prezentujemy też zmiany wobec wyników pro forma z 2013 roku w poniższej tabeli.

Jak wylicza zarząd w sprawozdaniu, z pominięciem wpływu decyzji regulatora, całkowite przychody Orange Polska skurczyłyby się natomiast o 2,2 proc., podczas gdy w I kw. br. obniżka wynosiła jeszcze 5,5 proc.

Przychody części mobilnej Orange Polska były w II kw. br. niższe niż rok temu o 3,9 proc. i wyniosły 1,56 mld zł wobec 1,63 mld zł rok wcześniej. Według wyliczeń zarządu, gdyby nie regulacje urosłyby już – bodaj pierwszy raz od kilku lat – o 1,7 proc.  Zgodnie z przewidywaniami analityków, za sprawą wprowadzenia ratalnej sprzedaży urządzeń końcowych, telekomowi urosły silnie (o ponad 100 proc. ) wpływy ze sprzedaży sprzętu i wyniosły 110 mln zł (40 mln zł rok temu). O 9 proc. powiększyły się przychody Orange z mobilnej transmisji danych, dystrybucji treści oraz segmentu M2M. Natomiast przychody z usług głosowych za sprawą obniżki cen i spadku MTR-ów, zmalały o ponad 8 proc.

Orange w II kw. zdobywał w ogólnym rozrachunku głównie klientów mobilnego Internetu. Jego baza kart SIM urosła w tym czasie o 66 tys. do 15,461 mln. Powiększała się przy tym tylko w segmencie post-paid (o 99 tys. do 7,459 mln), a ubyło klientów pre-paid (o 33 tys.). Przyrost w pierwszym z segmentów Orange zawdzięcza przede wszystkim rosnącej (o 86 tys. w minionym kwartale do 1,32 mln)  bazie użytkowników szerokopasmowego mobilnego Internetu w wersji dedykowanej.

Mniej dokładnie niż zwykle telekom przedstawił dane dla nowej marki Nju mobile. Podał jedynie, że zdobyła w kwartale 81 tys. użytkowników (można więc liczyć, że ma ich już 560 tys.), z czego 23 tys. to klienci abonamentowi. Tym razem jednak nie pokazano skąd przychodzili klienci Nju (ilu z Orange).

Tym samym drugi kwartał z rzędu i w całym półroczu przychody z usług mobilnych stanowiły ponad 50 proc. całkowitych przychodów Orange.

W segmencie stacjonarnym przychody obniżyły się we wszystkich liniach, w sumie o 8,5 proc. do 1,38 mld zł. Zauważalny (o 12 proc.) jest spadek wpływów z usług hurtowych, w związku z nową polityką Netii, stawiającej na wysycanie własnej sieci i odchodzenie od usług WLR, BSA, LLU.W każdej z tych linii usługowych ubyło Orange klientów. Najsilniej – w przypadku WLR, gdzie liczba łączy to na koniec czerwca1,176 mln, podczas gdy kwartał wcześniej o 61 tys. więcej.

Liczba własnych klientów telefonii stacjonarnej Orange spadła w kwartale o 52 tys. do 4,63 mln, a stacjonarnego dostępu do Internetu o 4 tys. do 2,281 mln.

Kwartalna EBITDA telekomu spadła o 0,8 proc. wobec raportowanej rok wcześniej, ale w ujęciu porównywalnym urosła o 0,6 proc.  W każdym z tych podejść marża EBITDA Orange Polska wzrosła z 30,4 proc. do 32,3 proc.  Jeszcze lepiej wygląda po półroczu: przekroczyła 35  proc.

Kwartalny zysk netto Orange Polska: w ujęciu raportowanym urósł rok do roku o 24 proc., a przy porównaniu z wynikami pro forma z II kw. o 36 proc. Firma odnosi przy tym korzyści podatkowe, w tym notuje zwroty w związku z inwestycjami w nowe technologie.

Prezentacja Orange Polska z wynikami II kw. 2014.

Mało co w raporcie kwartalnym zaskoczyło analityków z biur maklerskich. 3,084 mld zł przychodów, 996 mln zł EBITDA i 94 mln zł zysku netto wykazał w II kw. 2014 roku największy w kraju operator telekomunikacyjny Orange Polska. Wyniki spółki są nieco lepsze (w przypadku przychodów i zysku EBITDA) od prognoz analityków, ale netto telekom zarobił o 11 proc. mniej niż oczekiwały biura maklerskie.

Ponieważ wskaźniki sprzedaży usług i liczba klientów operatora poprawiła się w większości linii produktowych (szwankuje nadal telefonia stacjonarna i stacjonarny Internet), to reakcja inwestorów powinna być bliska neutralnej. Tym bardziej, że zarząd podtrzymał cel na 2014 rok, jakim jest wypracowanie przynajmniej 1,1 mld zł wolnych przepływów gotówkowych, a firma w dalszym ciągu ogranicza spadek przychodów jeśli pominąć efekt zmian regulacyjnych.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Rusza przedświąteczna bitwa telekomów. Światłowód czy LTE? Jakie są ceny?
Telekomunikacja
Do kogo uciekają użytkownicy sieci komórkowych. Ten operator wygrywa
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?