???Do 25 sierpnia przerwane zostały obrady walnego zgromadzenia akcjonariuszy Exatela (należy do PGE), które miało wyrazić zgodę na zbycie 100 proc. udziałów NOM-u na rzecz Telestrady.

Najwyraźniej to właśnie zgoda walnego wyrażona jest warunkiem transakcji. Telestrada informowała wcześniej, że powinien on zostać spełniony do 2 sierpnia.

Najwyraźniej nie ma na to dziś szans.

Zarząd Telestrady poinformował, że „w związku z dynamiczną sytuacją rynkową obejmującą w szczególności trendy migracyjne abonentów WLR, tworzenie własnej sieci sprzedaży na bazie sprzedawców pozyskiwanych z byłych sieci innych operatorów i potencjalną niekorzystną zmianą wartości przedmiotu umowy wskutek przedłużającej się procedury sprzedaży udziałów” po  2 sierpnia rozważy, zgodnie ze swymi uprawnieniami, odstąpienie od umowy.

Wcześniej Telestrada podała, że uzyskała 24 mln zł kredytu na zakup NOM-u.