France Telecom, właściciel Telekomunikacji Polskiej (Grupa Orange) poinformował dziś – tak jak polska firma tydzień wcześniej – że wypłaci inwestorom mniejszą dywidendę niż pierwotnie obiecywał.

Obciął ją jednak mocniej niż polska spółka zależna, bo o 41 proc. Wypłata wyniesie bowiem „przynajmniej” 0,8 euro na akcję. Taką politykę FT chce utrzymać przy tym zarówno w przyszłym roku, gdy będzie dzielić zysk za 2012 r., jak i rok później.  Dywidenda z zysku za 2011 r. wyniosła 1,4 euro.

Jako główny powód obniżki FT podało chęć utrzymania ratingów kredytowych.