Zrzeszenie ISP iNET Group poinformowało o zawiązaniu partnerstwa z RIPE i rozpoczęciu działalności, jako pośrednik w uzyskiwaniu adresacji IP. iNETchce działać na rynku ogólnopolskim, ale ma wyraźną preferencję dla swoich członków.

Rozpatrzenie wniosku o przyznanie zasobów kosztuje 150 zł netto członków iNET, natomiast 249 zł netto firmy niezrzeszone (na rynkustawki oscylują od zera do kilkuset złotych w zależności od strategii „sponsora LIR” i jego zaangażowania w przygotowanie wniosku do RIPE). Niezrzeszeni płacą standardowe 100 euro za adresację, podczas gdy członkowie 80-90 euro („hurtowa” opłata dla RIPE za adresację wynosi dzisiaj 50 euro rocznie). Niższa opłata pobierana jest od ISP, które poprzez iNET kupują usługi tranzytu IP i do ich obsługi potrzebują zasobów.

Z oferty takiej, jak omawiana usługa iNET Group, korzystają dostawcy usług internetowych, którzy sami nie chcą statusu członka RIPE i związanych z tym kosztów, ale potrzebują zasobów adresacji IP lub numerów AS do zarządzania własnymi sieciami telekomunikacyjnymi.

Wedle aktualnej listy RIPE status LIR dla Polski ma dzisiaj blisko 400 podmiotów, przy czym 218 to polskie firmy. Wiele z nich korzysta z adresacji wyłącznie lub głównie na własne potrzeby i nie pośredniczy komercyjnie w kontaktach z RIPE.