Przeszło 1,4 mld zł warta jest według rankingu Rzeczpospolitej marka Play. Jej wartość rok do roku urosła o 43 proc. – najwięcej ze wszystkich marek telekomunikacyjnych uwzględnionych w rankingu (Rzeczpospolita bada tylko marki polskie). Druga, pod względem wartości, znalazła się w rankingu marka Plus (1,182 mld zł), której wartość spadła jednak rok do roku o 40 proc.

W zestawieniu osiemdziesięciu najcennieszych marek uwzględnionych zostało dziesięć marek telekomunikacyjnych: trzy komórkowe, trzy platform DTH, cztery operatorów stacjonarnych, w tym dwóch sieci kablowych. Ich łączna wartość wyniosła 5,3 mld zł i w stosunku do 2011 r. spadła o 5 proc. Poza Plusem spadła wycena marek: Neostrada i Netia.

Ranking Rzeczpospolitej oparty jest na wartości sprzedaży na daną markę z uwzględnieniem wskaźnika hipotetycznych opłat licencyjnych za prawo do korzystania z tych marek (ang. relief from royalty).

Nieco inaczej wyglądała sytuacja w tzw. rankingu mocy marek, który wygrał Plus, tuż przed Playem i Blueconnect. Ten ranking oparty jest na innych kryteriach, niż wyniki sprzedaży. Bardziej zależy od postrzegania marki przez konsumentów i wartości danego rynku. W tym rankingu poza Blueconnektem znalazły się także inne, nieobecne w rankingu wartości, marki telekomunikacyjne: Inea i Toya.