Problemy techniczne z platformą ePUAP sprawiły, że Władza Wdrażajaca Programy Europejskie wydłużyła termin zakończenia trwającego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 8.3 PO IG (walka z wykluczeniem cyfrowym).

Termin został wydłużony do dzisiaj, tj. do 11 marca 2013 r. do godz. 23:59.

Najprawdopodniej jest  to ostatni konkurs i nabór w wniosków do tego działania w perspektywie finansowej 2007-2013. Od tego roku bowiem we wnioskach o dofinansowanie w ramach działania 8.3 będą stosowane nowe, preferencyjne zasady finansowania projektów. Jednostki samorządu terytorialnego będą zwolnione z obowiązku ponoszenia 15 proc. udziału wkładu własnego w projekcie, który zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa i budżetu środków europejskich. To istotnie zwiększyło zainteresowanie konkursem.