5,2 mln zł zainkasuje w ciągu trzech lat Telekomunikacja Polska za dostawę usług telekomunikacyjnych dla gminy Kraków. Operator zestawi sieć cyfrową pomiędzy centralami wewnętrznymi jednostek Urzędu, połączy je z siecią publiczną i zapewni usługi telefoniczne. W ramach kontraktu wynegocjowane zostały ceny: [ul] [li]jednorazowa opłata z tytułu wykonania przedmiotu umowy tj. dostawy, montażu uuchomienia i oddania w użytkowania w wysokości 42 700 zł brutto,[/li] [li]miesięczna opłat za dzierżawę i serwis oraz abonament za świadczenie usług telefonii publicznej w wysokości 65 400,54 zł brutto,[/li] [li]opłata za połączenia lokalne – plan sekundowy z zerową opłatą początkową – według stawki 0,05 zł brutto za minutę połączenia,[/li] [li]opłata za połączenia międzystrefowe – plan sekundowy z zerową opłatą początkową według stawki 0,05 zł brutto za minutę połączenia,[/li] [li]opłata za połączenia międzynarodowe do krajów Unii Europejskiej – plan sekundowy z zerową opłatą początkową według stawki 0,43 zł brutto za minutę połączenia,[/li] [li]opłata za połączenia do sieci telefonii komórkowej (Era, Orange, Plus) plan sekundowy z zerową opłatą początkową według stawki 0,28 zł brutto.[/li] [/ul]

Ofertę w przetargu złożyła tylko TP. Netia interesowała się postępowaniem i złożyła protest m.in. na zbyt krótki czas konfiguracji usług, które miały być oddane do użytku 1 marca br. Zamawiający częściowo uznał protesty, ale Netia oferty nie złożyła. Pierwotny koszt zamówienia w chwili ogłoszenia przetargu szacowany był na 6,4 mln zł – 23 proc. więcej, niż ostatecznie wynikło ze zgłoszonej oferty.

[link=http://app.imeri.eu/app-pub-szp/pages/zmw-og-detail.jsf?id=3016]Strona WWW z dokumentacją przetargową[/link]