Trybunał Arbitrażowy w Wiedniu poinformował [b]Telekomunikację Polską[/b] i duńskiego operatora [b]DPTG[/b] (spółka zależna [b]GN Store Nord[/b]), że z powodów „logistycznych” wyrok w toczonym przez nich sporze nie będzie wydany wcześniej niż we wrześniu bieżącego roku. Taki komunikat podaje dziś GN Store Nord. To już kolejny raz, gdy termin ogłoszenia decyzji przesuwany jest w czasie.

Spór TP i DPTG dotyczy rozliczeń za ruch transferowany przez system światłowodowy, który poprzednik prawny TP budował wraz z Duńczykami. DPTG domaga się od TP zapłaty około 5 mld koron duńskich (około 715 mln euro). Zapowiada, że zapadnięciu w tej sprawie wyroku, wniesie o zapłatę za kolejny okres od połowy 2004 roku do końca 2009. W sierpniu strony dostarczyły Trybunałowi swoje stanowiska dotyczące sporu o rozliczenia. TP nie zgadza się z duńskimi wyliczeniami i kwestionuje podstawy prawne roszczenia.