Dziś w austriackim sądzie powszechnym odbyła się pierwsza rozprawa z wniosku Telekomunikacji Polskiej, która dochodzi unieważnienia orzeczenia Trybunału Arbitrażowego z Wiednia w sporze z duńską firmą DPTG.

– Strony zostały zobowiązane, aby do 14 lipca dostarczyć swoje roszczenia w tej sprawie. Została wyznaczona też kolejna rozprawa w sądzie na 8 września – poinformował Mikkel Danvold, rzecznik GN Store Nord, spółki do której należy DPTG.

TP chce, aby w tej instancji uchylono niekorzystne dla niej orzeczenie z 2010 r. Arbitrzy orzekli wtedy, że powinna zapłacić Duńczykom blisko 1,6 mld zł z tytułu podziału przychodów ze światłowodu wybudowanego dla jej prawnego poprzednika przez DPTG w latach 1991-1993.

Z informacji przedstawionej przez Danvolda wynika, że dzisiejsza – pierwsza – rozprawa nie przyniosła na razie żadnych rozstrzygnięć, co wskazuje, że także i ta faza ma przed sobą wielomiesięczną pespektywę.

9 marca warszawski sąd okręgowy odroczył rozprawę w sprawie uznania niekorzystnego dla TP orzeczenia Trybunału Arbitrażowego na terytorium Polski. Nie podano daty kolejnej rozprawy. Powodem odroczenia były kwestie formalne: obie strony poprosiły o dodatkowy czas na zapoznanie się z dokumentami lub ich tłumaczeniem.