Brytyjskie O2 zawarło umowę z grupą G4S na dostawę 150-200 tys. kart SIM wraz z usługami komunikacyjnymi, które posłużą do kolekcji danych z tzw. inteligentnych czytników zużycia nośników energii. Wartości trzyletniego kontraktu nie podano, ale O2 określa go jako „wielomilionowy” (w brytyjskich funtach). Odczyty dokonywane będą za pośrednictwem wiadomość SMS, które przez bramkę operatora będą zbierane na serwerach G4S Utility Services. Firma ta jest największym dostawcą usług odczytów liczników zużycia wody i energii w Wielkiej Brytanii (również w tradycyjny sposób, przez inkasentów).

Grupa G4S działa również w Polsce, ale na razie ogranicza się do swojej podstawowej działalności, czyli usług ochrony osób i mienia oraz konwojowania wartości pieniężnych.

O2 UK informowało niedawno również o analogicznym kontrakcie na usługi zdalnego odczytu (ang.smart metering) zawartym z British Gas. Wielka Brytania stawia sobie za cel wdrożenie inteligentnych liczników we wszystkich brytyjskich domach do 2020 r.