Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował o utrzymaniu w mocy pozytywnego uzgodnienia decyzji Prezydenta Miasta Krakowa o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w tym mieście. Zgoda dla T-Mobile Polska dotyczy poprowadzenia przez wspomnianą nieruchomość kanalizacji teletechnicznej oraz linii światłowodowej. Przeciw tej inwestycji protestuje spadkobierczyni właściciela działek.

Sytuację utrudniał fakt, że podział spadku nie został sądownie przeprowadzony. Wydając decyzję o ograniczeniu dysponowania nieruchomością, Prezydent Krakowa powołał się na przepisy ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Decyzję, jako związaną z komunikacją publiczną, wymaga uzgodnienia z UKE.

Dotychczas wydanymi decyzjami właściciel działek został zobowiązany do udostępnienia terenu do realizacji inwestycji oraz prac konserwacyjnych i naprawczych. Operator natomiast ma doprowadzić nieruchomość do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji.

Celem inwestycji T-Mobile jest połączenie linią optyczną  stacji bazowych sieci komórkowej w Krakowie i Wieliczce. Operator ułoży cztery rurki kanalizacyjne, a w jednej z nich światłowód.