Raport UKE i KPMG o wpływie RSS-ach: to nie konkurencja dla dostawców komercyjnych

Publikacja: 12.11.2014 13:12

Urząd Komunikacji Elektronicznej w kooperacji z KPMG przygotował raport poświęcony działaniu i warunkom regulacyjnym regionalnych sieci szerokopasmowych budowanych (głównie, choć nie tylko) przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) ze środków UE oraz funkcjonowaniu JST na rynku telekomunikacyjnym w ogóle.

Celem raportu było określenie, jak należy traktować działalność telekomunikacyjną i usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego, aby zapewnić prawidłową ich realizację i jednocześnie nie doprowadzić do zaburzenia funkcjonowania rynku.

W ramach raportu zdefiniowano dwa scenariusze rozwoju rynku telekomunikacyjnego w celu określenia zakresu możliwych (skrajnych) sytuacji rynkowych (tj. określenie scenariuszy w największym i najmniejszym stopniu wspierających długoterminową stabilność RSS):

* Scenariusz wysokiego popytu i konsolidacji sieci RSS – w którym wskazano kierunek rozwoju rynku telekomunikacyjnego, który będzie zapewniać długoterminową stabilność działania RSS we współpracy z operatorami komercyjnymi i optymalizację kosztów działalności;

* Scenariusz ograniczonego popytu i fragmentacji sieci RSS – w którym wskazano scenariusz rozwoju rynku telekomunikacyjnego, który będzie prowadził do braku rentowności działania RSS ze względu na brak współpracy z operatorami komercyjnymi i wysokie koszty działalności.

W pierwszym ze scenariuszy kluczowym czynnikiem dla długoterminowej stabilności działania sieci RSS jest pozyskanie jak największej liczby łączy dostępowych przyłączonych do węzłów sieci RSS.

W scenariuszu optymistycznym dla RSS – piszą autorzy raportu – całość środków z I osi programu PO PC (1 120 mln EUR dofinansowania na terenach słabiej rozwiniętych) zostanie przeznaczona na projekty budowy sieci dostępowych przyłączonych do sieci RSS.

Uważają oni przy tym, że jednocześnie najbardziej efektywnym sposobem wykorzystania tych środków byłoby prowadzenie inwestycji w jak największym stopniu opartych o istniejące elementy infrastruktury telekomunikacyjnej.

Jednym ze sposobów na realizację efektywnego kosztowo scenariusza inwestycyjnego mogłaby być szeroka współpraca operatorów telekomunikacyjnych w ramach platformy inwestycyjnej powołanej w celu udziału w postępowaniach przetargowych o udzielenie dotacji publicznej.

Korzystnym rozwiązaniem  – uważają autorzy dokumentu – w zakresie efektywności kosztowej RSS – byłaby konsolidacja operatorska istniejących sieci RSS, czyli wybór wspólnego Operatora Infrastruktury. Zwiększenie skali działalności powinno pozwolić na obniżenie poziomu kosztów prowadzenia działalności i umożliwić większą współpracę między sieciami, które mogłyby działać jako jedna sieć ogólnopolska.

Po roku 2022 ustaną ograniczenia związane ze zbywalnością sieci RSS, co może prowadzić do zmian w strukturze właścicielskiej RSS. Z jednej strony podmioty publiczne mogą być zainteresowane zbyciem sieci RSS w przypadku stwierdzenia zakończenia realizacji celów publicznych w tym projekcie. Z drugiej strony infrastruktura RSS może stanowić uzupełnienie dla infrastruktury dostępowej operatorów komercyjnych, którzy mogą być zainteresowani jej zakupem i dalszym rozwojem).

„W przypadku wystąpienia procesów konsolidacyjnych należy spodziewać się dalszego wzrostu efektywności działania sieci RSS oraz możliwości dalszego rozwoju w ramach budowy sieci dostępowych” – napisano.

Ankieta przeprowadzona wśród ISP na potrzeby raportu wskazuje, że dziś jednostki samorządy terytorialnego i usługi telekomunikacyjne, jakie świadczą obywatelom (darmowy dostęp do Internetu o ograniczonych parametrach technicznych) nie są postrzegane jako konkurencja dla operatorów komercyjnych.

Gros raportu poświęcone jest regulowaniu RSS-ów przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Wskazano w nim na możliwości i ograniczenia, jakie ma przed sobą UKE. Autorzy podają, że w przyszłości sieci szerokopasmowe będą stanowiły działalność gospodarczą JST i będzie możliwe stosowanie wobec nich zapisów Prawa telekomunikacyjnego, w tym objęcie RSS-ów procedurą wyznaczania przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji na rynku.

Urząd Komunikacji Elektronicznej w kooperacji z KPMG przygotował raport poświęcony działaniu i warunkom regulacyjnym regionalnych sieci szerokopasmowych budowanych (głównie, choć nie tylko) przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) ze środków UE oraz funkcjonowaniu JST na rynku telekomunikacyjnym w ogóle.

Celem raportu było określenie, jak należy traktować działalność telekomunikacyjną i usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego, aby zapewnić prawidłową ich realizację i jednocześnie nie doprowadzić do zaburzenia funkcjonowania rynku.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy