Komisja Europejska poinformowała litewskiego regulatora telekomunikacyjnego RRT, że ma „poważne zastrzeżenia” (ang. serious doubts), co do jego definicji rynku usług dostępowych. RRT oddzielnie rozpatruje światłowodowy dostęp FTTH i linie miedziane.

11 stycznia 2010 litewski regulator powiadomił Komisję o planach regulacji rynku dostępu do lokalnej pętli określonego przez RTT, jako „ostatnia mila”. Określił dwa odrębne rynki dla tych usług: dostęp po sieci miedzianej i światłowodowej. Komisja orzekła, że takie rozróżnienie dokonane zostało niezgodnie z prawem, ponadto regulator na obu typach rynków nie obejmuje definicją światłowodowej linii korespondencyjnej do budynków (FTTB). Zdaniem Komisji taki kształt obu definicji regulowanych rynków może utrudnić operatorom alternatywnym dostęp do infrastruktury – zwłaszcza światłowodowej – operatora narodowego TEO, a tym samym zniechęcać do inwestycji w nowoczesne sieci NGN. Komisja zwróciła się do RRT i uczestników rynku do złożenia dalszych wyjaśnień i danych, a także konsultacji projektu.

wsp. Łukasz Dec