Brytyjski urząd regulacyjny otrzymał dzisiaj aprobatę rządu do planu [link=http://www.opsi.gov.uk/si/si2010/draft/pdf/ukdsi_9780111500767_en.pdf]„modernizacji spektrum radiowego w Wielkiej Brytanii”[/link]. Dzięki temu programowi możliwe będzie m.in. przeprowadzenie aukcji częstotliwości radiowych do budowy sieci LTE. [b]Ofcom[/b] planuje przeprowadzenie aukcji na częstotliwości radiowe 800 MHz (tzw. dywidenda cyfrowa) oraz 2600 MHz w drugiej połowie przyszłego roku (niektóre brytyjskie media uważają, że to zbyt późny termin). Ofcom otrzyma w tej sprawie zatwierdzone przez brytyjski parlament instrukcje (ang. [i]direction[/i]).

Poza aprobatą dla kwestii aukcji częstotliwości LTE Brytyjczycy planują również liberalizację warunków dysponowania częstotliwościami GSM (900 MHz i 1800 MHz). Łatwiejszy ma być refarming i wykorzystanie częstotliwości do systemów UMTS. Licencje zyskają status bezterminowych (co ma zachęcić operatorów do inwestycji) oraz zbywalnych. Z drugiej strony brytyjski rząd oczekuje nowego oszacowania wysokości opłat licencyjnych (w domyśle: ich podniesienia z powodu wzrostu wartości).