Najwięcej skarg konsumenckich do UOKiK i rzeczników konsumentów w 20102 r. wpłynęło od użytkowników usług telekomunikacyjnych (51 487 porad konsumenckich i 8 973 wystąpienia do przedsiebiorców) – wynika ze statystyk urzędu.

I jak podkreśla UOKiK, podobnie było w latach poprzednich. Tradycyjnie konsumenci mieli najwięcej problemów z usługami telekomunikacyjnymi i finansowymi oraz zakupem sprzętu RTV i AGD.

W przypadku telekomunikacji problemy konsumentów dotyczyły m.in.: nieprawidłowości związanych ze zmianą warunków umowy; jakości świadczonych usług, naliczaniem opłat wyrównawczych z tytułu niedotrzymania warunków umowy; nierzetelnego informowania abonentów o obowiązujących w dniu podpisywania umowy ofertach promocyjnych; nienależytego wykonania usług (niewłaściwa taryfikacja, niewłaściwy cennik, brak wykonania innych postanowień umownych); przeniesienia usługi do innego operatora; niewywiązywania się przez operatora z obowiązku pisemnego potwierdzenia zmiany umowy, zaprzestania świadczenia usług; braku możliwości podłączenia do internetu; automatycznego aktywowania usług, których konsument nie zamawiał.

Zgodnie z obowiązującym prawem, UOKiK podejmuje działania w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Natomiast, w przypadku problemów indywidualnych konsumenci mogą liczyć na pomoc miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.