Prezes UKE zgodził się na zmiany w ofercie Operatora WSS

Publikacja: 23.12.2016 12:06

Prezes UKE zgodził się na zmiany w ofercie Operatora WSS

Foto: Fotorzepa, Dominik Pisarek

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Cichy poinformował dziś, że zgodził się, a właściwie „nie zgłosił uwag” do zmian w ofercie ramowej Operatora Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej.

Operator WSS powiadomił urząd o planowanych zmianach w lipcu, a następnie pismem z 2 grudnia.

Do oferty dodano usługę IP VPN, która zdaniem UKE, przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności oferty WSS, poszerzenia możliwości wykorzystania sieci, a co za tym idzie pozytywnie wpłynie na rozwój konkurencji w regionie.

W projekcie Umowy ramowej Operator WSS zaproponował ponadto ograniczenie możliwości dochodzenia, na podstawie Umowy ramowej, odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

Prezes UKE wykorzystał okazję, aby przypomnieć właścicielom i operatorom regionalnych sieci szerokopasmowych, że mogą obniżać ceny oferowanych usług.

„Operatorzy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych mogą w każdym czasie zwrócić się do Prezesa UKE z propozycją dokonania zmian w zakresie oferowanych warunków współpracy, w tym również w zakresie wysokości opłat hurtowych. W szczególności aktualizacja poziomu opłat rynkowych pozwala na zastosowanie przez operatorów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych bardziej elastycznych warunków dostępu hurtowego poprzez dalsze obniżanie opłat za usługi hurtowe” – napisał.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Cichy poinformował dziś, że zgodził się, a właściwie „nie zgłosił uwag” do zmian w ofercie ramowej Operatora Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej.

Operator WSS powiadomił urząd o planowanych zmianach w lipcu, a następnie pismem z 2 grudnia.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Rusza przedświąteczna bitwa telekomów. Światłowód czy LTE? Jakie są ceny?
Telekomunikacja
Do kogo uciekają użytkownicy sieci komórkowych. Ten operator wygrywa
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?