Prezes UKE zgodził się na zmiany w ofercie Operatora WSS

Publikacja: 23.12.2016 12:06

Prezes UKE zgodził się na zmiany w ofercie Operatora WSS

Foto: Fotorzepa, Dominik Pisarek

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Cichy poinformował dziś, że zgodził się, a właściwie „nie zgłosił uwag” do zmian w ofercie ramowej Operatora Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej.

Operator WSS powiadomił urząd o planowanych zmianach w lipcu, a następnie pismem z 2 grudnia.

Do oferty dodano usługę IP VPN, która zdaniem UKE, przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności oferty WSS, poszerzenia możliwości wykorzystania sieci, a co za tym idzie pozytywnie wpłynie na rozwój konkurencji w regionie.

W projekcie Umowy ramowej Operator WSS zaproponował ponadto ograniczenie możliwości dochodzenia, na podstawie Umowy ramowej, odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

Prezes UKE wykorzystał okazję, aby przypomnieć właścicielom i operatorom regionalnych sieci szerokopasmowych, że mogą obniżać ceny oferowanych usług.

„Operatorzy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych mogą w każdym czasie zwrócić się do Prezesa UKE z propozycją dokonania zmian w zakresie oferowanych warunków współpracy, w tym również w zakresie wysokości opłat hurtowych. W szczególności aktualizacja poziomu opłat rynkowych pozwala na zastosowanie przez operatorów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych bardziej elastycznych warunków dostępu hurtowego poprzez dalsze obniżanie opłat za usługi hurtowe” – napisał.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Cichy poinformował dziś, że zgodził się, a właściwie „nie zgłosił uwag” do zmian w ofercie ramowej Operatora Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej.

Operator WSS powiadomił urząd o planowanych zmianach w lipcu, a następnie pismem z 2 grudnia.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?