2 czerwca Hawe i zależny już od tego podmiotu hurtowy operator – Mediatel – zawarły umowę, która przybliża spółki do finalizacji projektu przewidującego wniesienie do Mediatela światłowodowego Hawe Telekom.

Na podstawie zawartej umowy Hawe objęło 621,39 mln nowych akcji (serii M) Mediatela po 0,86 zł za sztukę, co – jak już wiadomo od pewnego czasu – daje łącznie 534,4 mln zł. W zamian wniesie do hurtownika udziały legnickiego Hawe Telekom.

Do czasu rejestracji nowej serii akcji Mediatela, Hawe będzie dysponowało – tak jak do tej pory – 65,97 proc. jego walorów. Po rejestracji – 98,3 proc., czyli za dużo jak na standardy i regulacje kapitałowego rynku w Warszawie. Według GPW powinny w ręku inwestorów innych niż główny właściciel czy założyciele powinno być minimum 15 proc. akcji giełdowej spółki. Pierwotnie zarząd Hawe planował sprzedać część akcji via GPW.

Ostatni plan to kolejna emisja Mediatela.