7 lipca Mennica Polska, kontrolowana przez Zbigniewa Jakubasa zawarła z DNB Bank Polska umowę o kredyt kredyt inwestycyjny w wysokości 170 mln zł. 50 mln zł posłużyć miało pierwotnie na zrefinansowanie wcześniejszego zakupu akcji Netii, a 120 mln zł na dalsze zakupy walorów.

Ostatecznie na refinansowanie przeznaczone zostało 60 mln zł – podała dziś Mennica w komentarzu do sprawozdania półrocznego.

Do dnia zatwierdzenia sprawozdania, Mennica wykorzystała w sumie 153,6 mln zł z udzielonego jej kredytu.

Poinformowała również, że zacznie spłacać kredyt od 15 stycznia przyszłego roku w w ratach co 6 miesięcy. Ostateczna jego spłata przypada 3 lata od uruchomienia kredytu. Nie później niż 31 października 2017 r. firma ma oddać 99,95 mln zł.

Spłata kredytu zabezpieczona jest zastawami na akcjach Netii, ale m.in. także gwarancją korporacyjną wystawioną przez Mennicę Polską od 1766 Sp. z o.o. do kwoty 255 mln zł i hipoteką na warszawskiej nieruchomości należącej do Mennicy przy ul. Annopol 3.