GUS: jeszcze 13 proc. polskich domów nie ma internetowego łącza

Wolniej ubywa w Polsce gospodarstw domowych nie korzystających z komputera i dostępu do sieci internet. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), grupy te zmniejszyły się przez rok o 0,4  i 2,5 punktu procentowego.

Publikacja: 21.10.2019 12:16

GUS: jeszcze 13 proc. polskich domów nie ma internetowego łącza

Foto: Adobe Stock

Przynajmniej jeden komputer w domu ma 83,1 proc. gospodarstw domowych w Polsce z co najmniej jedną osobą w wieku 16–74 lata. Wskaźnik ten z roku na rok systematycznie zwiększa się, jednak w coraz wolniejszym w tempie – przyznaje Główny Urząd Statystyczny w informacji sygnalnej „Społeczeństwo informacyjne w Polsce”. To wzrost o 0,4 punktu procentowego wobec wyniku z poprzedniej edycji badania.  Z kolei dostęp do Internetu posiada 86,7 proc. gospodarstw domowych, o 2,5 punktu  procentowego więcej niż w roku poprzednim.

Internet rozpędza się

GUS nie tłumaczy skąd się bierze poprawa, ale z jednej strony zapewne rolę odgrywa tu wymiana pokoleniowa, czyli wykruszające się pokolenie osób najstarszych, z wyboru lub nie – wykluczonych cyfrowo, a z drugiej rośnie odsetek domostw, w których są dzieci i młodzież w wieku szkolnym, a nauka bez dostępu do sieci jest dziś coraz trudniejsza, jeśli nie niemożliwa.

CZYTAJ TAKŻE: Czas na darmowy internet. Przybędzie publicznych hotspotów

Prawie dwukrotnie szybciej niż grono gospodarstw z internetem w ogóle  – o 4 pkt. proc. – urosła grupa domów, w których używa się Internetu szerokopasmowego. To z kolei może być efekt upowszechnienia szybszych technologii dostępowych: inwestycji operatorów telekomunikacyjnych w modernizację sieci i rozbudowę łączy światłowodowych, kolejną generację łączy kablowych (Docsis 3.1) oraz 4,5G (lub LTE Advanced) w wypadku sieci komórkowych. Od strony usługowej, nie bez znaczenia jest zapewne rosnąca oferta telewizji internetowej oraz e-administracji.

53,9 proc. Polaków robi e-zakupy

Bardzo popularne jest korzystanie z e-sklepów. Zakup przez internet w okresie od II kw. 2018 do I kw. 2019 r.  robiło 53,9 proc. Polaków w wieku 16-74 lata. Rok temu odsetek ten wynosił 47,8 proc..

Grono korzystających przez internet z usług urzędów urosło z 35,5 pkt. proc. do 40,4 proc.. Kategorią usług, które zyskały silnie na popularności są wypełnione formularze wysyłane przez internet. W tej edycji badania korzystanie z tej możliwości zadeklarowało ponad 31 proc. badanych, podczas gdy poprzednio niecałe 25 proc..

„Zarówno dostęp do Internetu, jak i rodzaj posiadanych łączy internetowych zróżnicowany był ze względu na typ gospodarstwa, klasę miejsca zamieszkania oraz stopień urbanizacji. Dostęp do Internetu częściej posiadały gospodarstwa domowe z dziećmi niż bez nich. Uwzględniając klasę miejsca zamieszkania, odsetek gospodarstw z Internetem większy był w miastach niż na obszarach wiejskich, a ze względu na stopień urbanizacji – najwyższy był na obszarach wysoko zurbanizowanych. Taka sama prawidłowość dotyczyła wykorzystywania szerokopasmowych łączy internetowych” – podał GUS.

Brak internetu? Głównie z braku potrzeby

Głównym powodem nieposiadania dostępu do internetu w domu, podobnie jak w latach poprzednich, jest brak potrzeby używania tego medium. Takiej odpowiedzi udzieliło więcej osób nie w poprzedniej edycji badania: 67,6 proc. spośród tych, którzy nie mają łącza internetowego (poprzednio 65,7 proc.).

Drugim istotnym powodem był brak odpowiednich umiejętności – tutaj także widać niewielki wzrost odpowiedzi, na tle innych powodów. Trzecią rosnącą grupą respondentów, którzy nie mają Internetu, są te gospodarstwa domowe, których członkowie czują do tego medium niechęć (13,7 proc. vs. 11,7 proc. w 2018 r.).  Za to ubywa domów, które nie korzystają z Internetu z powodu zbyt wysokich kosztów sprzętu lub usługi.

Rośnie popularność chmury w firmach

GUS przeprowadził badanie także wśród przedsiębiorstw. Jak wynika z ankiety, około 17,5 proc., o 6 pkt. procentowych więcej skorzystało z płatnych usług chmury obliczeniowej.  Największą popularnością cieszyły się usługi poczty elektronicznej (e-mail) – 12,9 proc. przedsiębiorstw (o 5,2 p. proc. więcej niż przed rokiem).

15,7 proc. firm otrzymywało zamówienia na produkty drogą elektroniczną, a 11,3 proc. sprzedawało je poprzez własną stronę internetową lub aplikację, 6,4 proc. – za pośrednictwem internetowych platform handlowych, a 4,3 proc. poprzez wiadomości typu EDI (elektroniczna wymiana danych).

Tylko 7,5 proc. firm korzysta z robotów

Urząd spytał firmy również o kwestie cyberbezpieczeństwa. Jak wynika z informacji sygnalnej, 80,8 proc. firm stosuje aktualizację oprogramowania, a 76,4 proc. uwierzytelnianie silnym hasłem aby bronić się przed atakami.  8,6 proc. badanych doświadczyło problemów z korzystania z zasobów teleinformatycznych na skutek ataku typu DoS, czy ransomware, a 7,9 proc. zadeklarowało, że złośliwe oprogramowanie zainfekowało im system i uszkodziło posiadane dane.

Ostatnią sprawą, którą badał GUS w sektorze firm jest stopień robotyzacji. Jak się okazuje roboty w swojej działalności wykorzystuje 7,5 proc. przedsiębiorstw, z czego 5,7 proc. – roboty przemysłowe, a 2,9 proc. – usługowe.

Największy odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących roboty odnotowano wśród podmiotów dużych – 28,4 proc. – podał GUS. Zainteresowanie tych firm koncentrowało się głównie na robotach przemysłowych (25,3 proc.), a rzadziej na robotach usługowych (8,1 proc.).

Informacja sygnalna została opracowana przez GUS na podstawie wyników badań „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach” oraz „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych” realizowanych co roku w kwietniu i maju.  Gdy ankietowanych pytano o korzystanie z usług w ciągu 12 miesięcy, dotyczyło to okresu I kwartału i poprzedzających go trzech kwartałów ubiegłego roku.

Przynajmniej jeden komputer w domu ma 83,1 proc. gospodarstw domowych w Polsce z co najmniej jedną osobą w wieku 16–74 lata. Wskaźnik ten z roku na rok systematycznie zwiększa się, jednak w coraz wolniejszym w tempie – przyznaje Główny Urząd Statystyczny w informacji sygnalnej „Społeczeństwo informacyjne w Polsce”. To wzrost o 0,4 punktu procentowego wobec wyniku z poprzedniej edycji badania.  Z kolei dostęp do Internetu posiada 86,7 proc. gospodarstw domowych, o 2,5 punktu  procentowego więcej niż w roku poprzednim.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Rusza przedświąteczna bitwa telekomów. Światłowód czy LTE? Jakie są ceny?
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Telekomunikacja
Do kogo uciekają użytkownicy sieci komórkowych. Ten operator wygrywa
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości