Spółka Przewozy Regionalne (z grupy PKP) powierzyła TK Telekom (z grupy PKP) świadczenie usług telefonicznych i dzierżawy łączy. Kontrakt obowiązywał będzie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2015r. Jego wartość, to 1,5 mln zł netto. TK Telekom zdobyło zlecenie z pominięciem procedury przetargowej, bo jest operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla wszystkich przewoźników PKP oraz dla zarządcy infrastruktury kolejowej.

Kolejowa spółka, również z pominięciem procedury przetargowej, zleciła TK Telekom, świadczenie usług telekomunikacyjnych związanych z informacją podróżnych (głośniki, zegary, informacja wizualna, okienkowe urządzenia głośnomówiące). Podobnie jak w przypadku pierwszej umowy, TK Telekom będzie świadczył wspomniane usługi od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015r.

Ich wartość została wyceniona na 9 mln zł netto.