Projekt ustawy zakłada też tzw. odrębną własność włókien światłowodowych będących częścią jednego kabla oraz zmianę w prawie budowlanym (skrócenie do 65 dni terminu wydania decyzji lokalizacyjnej) i przepisach dotyczących zagospodarowania przestrzennego (konieczność każdorazowego uzasadnienia ewentualnego zakazu inwestycji telekomunikacyjnych).

Projekt ustawy zajmuje się także tzw. prawem drogi, czyli przepisami regulującymi wykorzystanie znajdującego się w pasie drogi kanału technologicznego, w którym można położyć kable telekomunikacyjne, energetyczne, przewody gazowe, etc. Obecnie działające prawo nie nakazuje budowy takich kanałów. Projekt ustawy przewiduje, że takie inwestycje będą obowiązkowe.

Jak jednak zaznacza w rozmowie z Rpkom.pl Wacław Iszkowski, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, kluczowe będzie uregulowanie kosztów zajęcia pasa drogi przez firmy telekomunikacyjne. – W chwili obecnej podatek nakładany z tego tytułu na firmy teleinformatyczne jest w niektórych przypadkach nawet osiem razy wyższy od nakładanego np. na firmy wodociągowe – mówi Iszkowski.

Jak wyliczała minister Gaj, projekt ustawy ma także zobowiązać firmy energetyczne umożliwienia telekomom podczepienia światłowodów pod linie energetyczne (analogicznie w przypadku firm wodno-kanalizacyjnych). Dokument zakłada także coroczne sporządzanie przez Urząd Komunikacji Elektronicznej informacyjnych map infrastruktury telekomunikacyjnej.

[i]Masz pytanie: wyślij e-mail do autora: [mail=t.boguszewicz@rpkom.pl]Tomasz Boguszewicz[/mail][/i]