Na dzisiejszym plenarnym posiedzeniu [b]Senat[/b] przyjął poprawkę do tzw. ustawy uzdrowiskowej, o której pisaliśmy wczoraj. Zgodnie z oczekiwaniem operatorów sieci komórkowych poprawka ta zrównała zasady lokalizacja nadajników sieci radiowych w tzw. rejonach A i B miejscowości uzdrowiskowych. Wykreślony został ścisły zakaz lokalizacji w strefie A. Nadajniki w tej strefie będą podlegały weryfikacji, jako urządzenia o znaczącym oddziaływaniu na środowisko, co daje szansę, że jednak będą uruchamiane.

Sprawa nie jest jeszcze przesądzona, ponieważ ustawa wróci teraz pod obrady [b]Sejmu[/b], który już wcześniej przyjął ją w wersji bardziej restrykcyjnej – z całkowitym zakazem lokalizacji urządzeń radiowych w strefie A. Izba może nie zaakceptować senackiej poprawki.