Wiceprezesem Polkomtela Kilian jest od maja 2008 r. W spółce odpowiada za marketing zarządzanie relacje z klientami. Był członkiem Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W latach 90., w rządzie Hanny Suchockiej zajmował stanowisko ministra łączności. Po odejściu z polityki Krzysztof Kilian zasiadał m.in. w radach nadzorczych PKO BP i NFI Piast.