Rozmowy w sprawie powołania przez Telekomunikację Polską i Netię spółki celowej, która miałaby zająć się inwestycjami w sieci światłowodowe, w tym FTTx, kilkanaście dni temu zostały zawieszone – dowiedział się serwis rpkom.pl. Według naszych informacji powodem były przede wszystkim rozbieżności odnośnie oczekiwanego przez operatorów otoczenia regulacyjnego.

Netia miała domagać się ścisłego regulowania rynków FTTx i ochrony jej interesów na podobnej zasadzie jak ma to miejsce w przypadku sieci miedzianych i uwolnionych pętli lokalnych. TP SA miała opowiadać się za znacznie mniej restrykcyjnymi rozwiązaniami regulacyjnymi.