Komisja Europejska rozpoczęła procedurę wyjaśniające, czy i na ile przedstawiciele Deutsche Telekom byli zaangażowani w działania swojej spółki zależnej Slovak Telekom, co do których Komisja żywi podejrzenia, iż były antykonkurencyjne.

Chodzi o zasady dostępu telekomunikacyjnego dla konkurentów słowackiego operatora narodowego oraz podejrzenie o ograniczanie marż na rynku usług dostępowych. Postępowanie przeciw Slovak Telekom podjęte zostało przez Komisję w kwietniu 2009 r. (w tym samym czasie, kiedy podobne postępowanie zostało rozpoczęte przeciw Telekomunikacji Polskiej), ale do tej pory jeszcze nie rozstrzygnięte. Komisja podkreśliła w swoim komunikacie, że rozszerzenie zasięgu postępowania na DT w żadnym stopniu nie przesądza o ewentualnym stwierdzeniu antykonkurencyjnych działań na Słowacji.

Przedstawiciele Deutsche Telekom, cytowani przez agencję Bloomberg, wyrażali zdziwienie, czemu Komisja zdecydowała się rozszerzyć zasięg postępowania. Deutsche Telekom ma 51 proc. udziałów słowackiego telekomu.

Komisja Europejska podjęła postępowanie przeciw Slovak Telekom w okresie (2009 r.), kiedy słowacki urząd antymonopolowy stwierdził antykonkurencyjne praktyki operatora w związku z ograniczaniem marż i pakietowaniem usług, wymierzając my 17,5 mln euro kary.