Polkomtel, w świetle swojego regulaminu usług, może blokować połączenia z kart SIM z taryfami nielimitownymi, jeżeli zachodzi podejrzenie, że to nadużycia – orzekł Urząd Komunikacji Elektronicznej w piśmie do operatora sieci Plus.

W październiku pisaliśmy o ubocznych problemach, jakich przysporzyły operatorom komórkowym taryfy z nielimitowanymi połączeniami. Niektórzy operatorzy mieli wątpliwości, czy mają prawo do blokowania pdejrzanych połączeń.

W odpowiedzi dla Polkomtela UKE stwierdził między innymi:

„Zgodnie z zapisami regulaminów Polkomtel sp. z o.o. ma prawo do natychmiastowego zablokowania możliwości inicjowania usług przez Abonenta lub zawieszenia świadczenia wszelkich usług w ramach wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Abonentem lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Abonentem, a w przypadku naruszenia przez abonenta któregokolwiek z wyżej wskazanych zapisów regulaminów także stosować kary umowne. Należy więc uznać, że Polkomtel sp. z o.o. posiada odpowiednie narzędzia prawne pozwalające samodzielnie interweniować w konkretnych przypadkach, gdy stwierdzi, iż dochodzi do nadużyć ze strony abonentów.”

O skali problemu z nadużyciami przy wykorzystaniu nielimitowanych taryf trudno wyrokować, ponieważ operatorzy nie mówią o tym chętnie. Wedle części z nich regulaminy telekomunikacyjne pozwalają im bez żadnych wątpliwości na blokowanie podejrzanego ruchu.