Z przedstawionej analizy wyniknęło, że z 62 europejskich instytucji, które korzystają z komercyjnych usług do analizy ruchu na stronach www. 92,5 proc. korzysta z Google Analytics.

– Unia Europejska przeznacza około 15 mld euro na ambitny program Horizon 2020, a jednocześnie, zamiast wspierać europejską branżę online i rozwijać konkurencyjność na rynku, promuje rozwiązania oferowane przez amerykańską korporację – skomentował Kimon Zorbas, rzecznik Web Analytics Alliance.