Spór o tantiemy w Senacie

Przedstawiciele Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej i operatorów platform satelitarnych, między innymi Cyfry Plus, będą dzisiaj przekonywać senatorów do zmiany zapisów w nowelizacji prawa autorskiego w zakresie tworzenia tabel stawek należnych od operatorów płatnej telewizji i nadawców na rzecz organizacji zbiorowego zrządzania prawami (OZZ).

Publikacja: 01.06.2010 06:36

Operatorzy odprowadzają takie opłaty przede wszystkim do ZAiKS-u, ale też do Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych. To opłata za fakt, że że za pośrednictwem operatorow są odtwarzane szerokiej publiczności np. utwory muzyczne.

[b]Opłaty nienegocjowalne[/b]

Propozycja nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która dziś trafi do senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, jest zdaniem reemitentów sygnału telewizyjnego krzywdząca, niezgodna z Konstytucją i tzw. unijną dyrektywą satelitarno-kablową. – Spowoduje na rynku dyktat beneficjentów, czyli organizacji zbiorowego zarządzania, które będą mogły ustalać dowolne stawki w tabelach opłat na rzecz OZZ – uważa Jerzy Straszewski, prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, zrzeszającej operatorów sięci kablowych. Nowelizację krytykuje również Patrycja Gołos, rzeczniczka UPC Polska – według niej skutki finansowe tego zapisu są trudne do określenia.

Propozycje zmian w prawie autorskim przewidują, że tabele opłat będą mogły składać do zatwierdzającej je Komisji Prawa Autorskiego wyłącznie OZZ. To – zdaniem operatorów – da im uprzywilejowaną pozycję wobec innych podmiotów rynku medialnego. – Inni uczestnicy postępowania, a więc zainteresowani użytkownicy, uprawnieni są jedynie do złożenia wniosku o odmowę zatwierdzenia przez sąd tabeli wynagrodzeń. Ponadto projektowany przepis ubezwłasnowolnia sąd, któremu odbiera się uprawnienie do zmiany treści tabel – czytamy w oficjalnym piśmie do senackiej komisji PIKE.

Równe uprawnienia dotyczące zatwierdzani tabel wynagrodzeń dla OZZ i operatorów postuluje Konsorcjum Przyjazne Prawo Autorskie, do którego oprócz PIKE należą Canal+ Cyfrowy, Cyfrowy Polsat i TP SA. – Podtrzymujemy stanowisko wyrażone w ramach konsorcjum – mówi Olga Zomer, rzeczniczka Cyfrowego Polsatu.

[b]Z Trybunału do Trybunału?[/b]

Na korzyść operatorów przemawia już wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bo prawo autorskie w tym zakresie powoduje na rynku spory od dawna. Między innymi dlatego jest teraz nowelizowane. – Pomimo tego, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który jest podstawą przygotowywanej nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nakazywał ustawodawcy wprowadzić równość stron w postępowaniu dotyczącym zatwierdzania tabel wynagrodzeń, nadal widzimy uprzywilejowanie tylko jednej ze stron tego postępowania, mianowicie organizacji zbiorowego zarządzania. Oczekujemy, że użytkownicy będą mieli równy i realny wpływ na wysokość tabel wynagrodzeń oraz pełne prawo odwoływania się od postanowień Komisji Prawa Autorskiego – mówi Dorota Zawadzka, rzeczniczka Canal+ Cyfrowego. Podkreśla jeszcze stałe zwiększanie przez OZZ opłat z tytułu nadawania i reemisji, które podnosi koszty działania operatorów. Dlatego zdaniem Canal+ Cyfrowego właściwe byłoby określenie łącznej górnej granicy takich obciążeń z tytułu praw autorskich i artystycznych (spółka proponuje pułapy: 3 proc. od przychodów z nadawania i 1,5 proc. od przychodów z reemisji).

Jerzy Straszewski zauważa, że na rynku trwa stan zawieszenia, bo wyrok Trybunału zawiesił obowiązujące dotychczas tabele. – Stan jest nieuregulowany. Opłaty wnosimy w oparciu o umowy pozawierane z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Jeśli ta nowelizacja przejdzie, będziemy ją skarżyć do sądu i namawiać prezydenta, by skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego – zapowiada Straszewski.

wsp.Urszula Zielińska

[link=http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/PrawoautorskieiDz_U_2006_90_631wersja2007_11_01.pdf]Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994[/link]

[link=http://www.senat.gov.pl/k7/dok/dr/850/884.pdf]Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedłożona Senatowi RP[/link]

Operatorzy odprowadzają takie opłaty przede wszystkim do ZAiKS-u, ale też do Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych. To opłata za fakt, że że za pośrednictwem operatorow są odtwarzane szerokiej publiczności np. utwory muzyczne.

[b]Opłaty nienegocjowalne[/b]

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G