Spór o tantiemy w Senacie

Przedstawiciele Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej i operatorów platform satelitarnych, między innymi Cyfry Plus, będą dzisiaj przekonywać senatorów do zmiany zapisów w nowelizacji prawa autorskiego w zakresie tworzenia tabel stawek należnych od operatorów płatnej telewizji i nadawców na rzecz organizacji zbiorowego zrządzania prawami (OZZ).

Publikacja: 01.06.2010 06:36

Operatorzy odprowadzają takie opłaty przede wszystkim do ZAiKS-u, ale też do Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych. To opłata za fakt, że że za pośrednictwem operatorow są odtwarzane szerokiej publiczności np. utwory muzyczne.

[b]Opłaty nienegocjowalne[/b]

Propozycja nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która dziś trafi do senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, jest zdaniem reemitentów sygnału telewizyjnego krzywdząca, niezgodna z Konstytucją i tzw. unijną dyrektywą satelitarno-kablową. – Spowoduje na rynku dyktat beneficjentów, czyli organizacji zbiorowego zarządzania, które będą mogły ustalać dowolne stawki w tabelach opłat na rzecz OZZ – uważa Jerzy Straszewski, prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, zrzeszającej operatorów sięci kablowych. Nowelizację krytykuje również Patrycja Gołos, rzeczniczka UPC Polska – według niej skutki finansowe tego zapisu są trudne do określenia.

Propozycje zmian w prawie autorskim przewidują, że tabele opłat będą mogły składać do zatwierdzającej je Komisji Prawa Autorskiego wyłącznie OZZ. To – zdaniem operatorów – da im uprzywilejowaną pozycję wobec innych podmiotów rynku medialnego. – Inni uczestnicy postępowania, a więc zainteresowani użytkownicy, uprawnieni są jedynie do złożenia wniosku o odmowę zatwierdzenia przez sąd tabeli wynagrodzeń. Ponadto projektowany przepis ubezwłasnowolnia sąd, któremu odbiera się uprawnienie do zmiany treści tabel – czytamy w oficjalnym piśmie do senackiej komisji PIKE.

Równe uprawnienia dotyczące zatwierdzani tabel wynagrodzeń dla OZZ i operatorów postuluje Konsorcjum Przyjazne Prawo Autorskie, do którego oprócz PIKE należą Canal+ Cyfrowy, Cyfrowy Polsat i TP SA. – Podtrzymujemy stanowisko wyrażone w ramach konsorcjum – mówi Olga Zomer, rzeczniczka Cyfrowego Polsatu.

[b]Z Trybunału do Trybunału?[/b]

Na korzyść operatorów przemawia już wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bo prawo autorskie w tym zakresie powoduje na rynku spory od dawna. Między innymi dlatego jest teraz nowelizowane. – Pomimo tego, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który jest podstawą przygotowywanej nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nakazywał ustawodawcy wprowadzić równość stron w postępowaniu dotyczącym zatwierdzania tabel wynagrodzeń, nadal widzimy uprzywilejowanie tylko jednej ze stron tego postępowania, mianowicie organizacji zbiorowego zarządzania. Oczekujemy, że użytkownicy będą mieli równy i realny wpływ na wysokość tabel wynagrodzeń oraz pełne prawo odwoływania się od postanowień Komisji Prawa Autorskiego – mówi Dorota Zawadzka, rzeczniczka Canal+ Cyfrowego. Podkreśla jeszcze stałe zwiększanie przez OZZ opłat z tytułu nadawania i reemisji, które podnosi koszty działania operatorów. Dlatego zdaniem Canal+ Cyfrowego właściwe byłoby określenie łącznej górnej granicy takich obciążeń z tytułu praw autorskich i artystycznych (spółka proponuje pułapy: 3 proc. od przychodów z nadawania i 1,5 proc. od przychodów z reemisji).

Jerzy Straszewski zauważa, że na rynku trwa stan zawieszenia, bo wyrok Trybunału zawiesił obowiązujące dotychczas tabele. – Stan jest nieuregulowany. Opłaty wnosimy w oparciu o umowy pozawierane z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Jeśli ta nowelizacja przejdzie, będziemy ją skarżyć do sądu i namawiać prezydenta, by skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego – zapowiada Straszewski.

wsp.Urszula Zielińska

[link=http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/PrawoautorskieiDz_U_2006_90_631wersja2007_11_01.pdf]Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994[/link]

[link=http://www.senat.gov.pl/k7/dok/dr/850/884.pdf]Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedłożona Senatowi RP[/link]

Operatorzy odprowadzają takie opłaty przede wszystkim do ZAiKS-u, ale też do Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych. To opłata za fakt, że że za pośrednictwem operatorow są odtwarzane szerokiej publiczności np. utwory muzyczne.

[b]Opłaty nienegocjowalne[/b]

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Telekomunikacja
Bezprzewodowy internet rozkwitnie dzięki 5G. Najnowsze prognozy Ericssona
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Telekomunikacja
Aukcja częstotliwości dla sieci 5G rusza 22 czerwca. Kto weźmie udział?
Telekomunikacja
Amazon wprowadza darmowy abonament telefoniczny. Cios w operatorów komórek