Jeden z największych operatorów alternatywnych w Polsce podał wyniki finansowe za 2009 r. Przychody firmy były o 3 proc. mniejsze niż w 2008 r. i wyniosły 421 mln zł. Zysk EBITDA wzrósł jednak o 27 proc. w stosunku do 2008 r., osiągając poziom 122 mln zł. Z kolei marżą EBITDA wyniosła 29 proc. (rok temu – 22 proc.). Nakłady inwestycyjne GTS Energis w ubiegłym roku wyniosły 78 mln zł. Większość tych środków została przeznaczona na rozbudowę centrów danych. Jak napisała spółka w oświadczeniu rozesłanym do mediów, wzrost przychodów osiągnięto głównie dzięki usługom transmisji danych, hostingu i kolokacji. Zmniejszyły się za to przychody z usług głosowych, na co wpłynęła między innymi obniżka stawek MTR.