Netia zdobyła kontrakt w drodze procedury negocjacyjnej bez uprzedniego ogłoszenia bo jako jedyny operator posiada na terenie Ośrodka Jądrowego w Świerku, będącego siedzibą Narodowego Centrum Badań Jądrowych sprawną infrastrukturę teletechniczną niezbędną do świadczenia usług telekomunikacyjnych (sieci miedzianej, ma długość ok. 8 km), sieci światłowodowej (ok. 1,7 km) i kanalizacji teletechnicznej (ok. 4 km ). „Należy także zaznaczyć, że ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe zastosowanie technologii radiowych, w tym telefonii komórkowej” – uzasadnia zamawiający.