Kancelaria Salans poinformowała, że dołączy do niej były wiceminister resortu administracji i cyfryzacji Igor Ostrowski. O jego rezygnacji ze stanowiska MAiC informował w lipcu. Minister Michał Boni zapowiadał powierzenie mu stanowiska przewodniczącego nowego Zespołu Współpracy Partnerów Sieci przy Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

Kancelaria Salans informuje, że Igor Ostrowski obejmuje stanowisko „partnera kierującego Zespołem Prawa Własności Intelektualnej, Telekomunikacji, Mediów i Nowoczesnych Technologii w Polsce i Europie Środkowej”.

Wcześniej, w latach 2003-2010, Igor Ostrowski był partnerem w kancelarii White&Case. W MAiC pracował od grudnia 2011 r. do połowy bieżącego roku, początkowo obejmując swoimi kompetencjami dział łączność, a potem nadawanie naziemnej telewizji cyfrowej.

Igor Ostrowski jest radcą prawnym, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.