Korzystanie z internetowej chmury nie jest jeszcze specjalnie ppopularne wśrod polskich użytkowników urządzeń elektroniczych – wynika z badania przeprowadzonego przez EMC Poland dotyczącego przechowywania zdjęć i innych danych cyfrowych, które miało na celu sprawdzenie, w jakim stopniu Polacy dbają o swoje zasoby cyfrowe.  Niemal wszystkie osoby przechowujące zdjęcia w formie elektronicznej preferowali zapisywanie ich na własnych urządzeniach, a jedynie ok. 2 proc. badanych przyznało się do przechowywania zdjęć w serwisach internetowych lub w chmurze.

Z badania wynika też, że ponad dwie piąte Polaków (43 proc.) korzysta z Internetu sporadycznie lub wcale ani nie potrafi świadomie posługiwać się produktami nowoczesnych technologii cyfrowych.