Kanalizacja teletechniczna dla wszystkich. Poprawka PT ma otworzyć nowy rynek

Rzutem na taśmę, na etapie senackiej debaty, projekt nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego został uzupełniony o zapis, który umożliwi prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej otwarcie dostępu do kanalizacji teletechnicznej operatorów alternatywnych. Krytycy podnoszą bezkonsultacyjny tryb wprowadzenia tej poprawki, ale w istocie obawiają się, jak w praktyce UKE będzie korzystać z nowego uprawnienia, i czy zapewni równe warunki dla wszystkich

Publikacja: 13.11.2012 16:12

Kanalizacja teletechniczna dla wszystkich. Poprawka PT ma otworzyć nowy rynek

Foto: ROL

Senat skończył pracę nad projektem nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego. Nie obyło się bez modyfikacji, więc projekt wraca do Sejmu, który będzie musiał przegłosować dwadzieścia wprowadzonych przez senatorów poprawek.

Poprawka nr. 9 zaproponowana przez senatora Jana Michalskiego z Platformy Obywatelskiej, poparta przez senackie komisje oraz rząd, stanowi iż Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie mógł określić warunki dostępu do infrastruktury przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Wedle powszechnej interpretacji chodzi po prostu o dostęp do kanalizacji teletechnicznej.

Zaproponowana przez Senat modyfikacja art. 139 PT

W art. 139 po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu:

– W ostatnim piśmie Komisji Europejskiej w związku z notyfikacją decyzji ROI dla Telekomunikacji Polskiej Komisja Europejska wyraźnie wskazała iż: „Komisja zwraca się do Prezesa UKE o nałożenie obowiązków w zakresie współużytkowania kanalizacji kablowej na pozostałych operatorów, o ile są oni również właścicielami infrastruktury mogącej pełnić podobną funkcję – wyjaśnia zasadność poprawki Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Zwolenniczką tego typu regulacji jest Telekomunikacja Polska, która co do zasady dąży do zrównania swojej pozycji konkurencyjnej z operatorami alternatywnimi. Sama ma obowiązek udostępniania infrastruktury (oferta ROI) i tego samego oczekiwałaby od pozostałych graczy. Operatorzy alternatywni są jednak zaniepokojeni.

– Jesteśmy zaniepokojeni nie tylko treścią tej poprawki, ale także trybem jej wprowadzenia. Jest niedopuszczalna, także w świetle konstytucji, aby poprawki tego rodzaju były wprowadzane na tak późnym etapie pracy nad projektem ustawy – mówi Jerzy Trzaskowski z zarządu sekcji operatorów telekomunikacyjnych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (a także dyrektor ds. regulacji sieci kablowej Multimedia Polska). Według niego zapis poprawki w senackiej redakcji daje UKE arbitralne prawo o regulacji dostępu do infrastruktury konkretnych podmiotów.

– Nie jesteśmy z zasady przeciwni otwarciu infrastruktury technicznej, ale chcielibyśmy mieć pewność, że będzie realizowana na równych dla wszystkich i przejrzystych zasadach. Nie mamy powodu wątpić w dobrą wolę UKE, ale dla dobra środowiska, które reprezentujemy musimy wystosować te wątpliwości – mówi Jerzy Trzaskowski.

Wedle Magdaleny Gaj zaproponowane przepisy są prostą implementacją art. 12 dyrektywy ramowej, która nakazuje udostępnianie kanalizacji teletechnicznej – bez względu na pozycję rynkową operatora – w celu nie dublowania i racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów. Szefowa UKE obiecuje, że urząd nigdy nie dopuści się dyskryminacji żadnego z przedsiębiorców, a jego działania regulacyjne odnośnie kanalizacji będa proporcjonalne i racjonalne.

– Z pewnością na początku roku będziemy chcieli przygotować specjalne stanowisko Prezesa UKE w tej sprawie – obiecuje prezes Magdalena Gaj.

Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu