Już nie departamenty IT, a coraz częściej działy biznesowe firm są odpowiedzialne za wdrażnie straztegii cloud computing – wynika z raportu „Business Cloud: The State of Play Shifts Rapidly: Fresh Insights into Cloud Adoption Trends” firmy Capgemini.

Według ekspertów z Capgemini rynku chmury nie można jeszcze określić jako w pełni dojrzałego, jednak 81 procent organizacji w pewnym zakresie używa już technologii w chmurze. Organizacje te są w trakcie przygotowań lub są niemal gotowe do osiągnięcia dojrzałości w jej wykorzystaniu.

Jednakże, podczas gdy jedna trzecia firm (32 procent) zgadza się, że dział IT jest obecnie głównym motorem wdrażania rozwiązań opartych o chmurę, odpowiedzialność za tego typu inicjatywy coraz bardziej przemieszcza się w stronę biznesu. Już 45 procent wszystkich organizacji informuje, że poszczególne jednostki biznesowe są odpowiedzialne za strategie wykorzystania chmury.

Caqpgemini przerpowadził badanie wśród 460 liderów działów IT oraz starszych menadżerów z komórek biznesowych w dużych przedsiębiorstwach  na całym świecie. Ponad trzy czwarte (76 procent) badanych firm ma oficjalnie sformułowaną strategię dotyczącą zastosowania chmury. Jednakże istnieje wciąż niepewność dotycząca tego, kto w organizacji powinien być głównym motorem strategii wdrażania rozwiązań opartych na chmurze. Zarząd firmy jest postrzegany zarówno jako czynnik będący motorem takich inicjatyw (29 procent), jak również blokadą (28 procent).

Na migrację do chmury mają wpływ utrzymujące się wątpliwości dotyczące zastosowania tej technologii. Ponad 40 procent respondentów odpowiedziało, że utrzymujące się obawy dotyczące bezpieczeństwa  są przeszkodą we wprowadzeniu chmury i tylko 56 procent twierdzi,  że ufają bezpieczeństwu danych przechowywanych w chmurze. Ponad jedna trzecia (35 procent) przytacza także problemy dotyczące suwerenności i poufności danych, związane z ich fizyczną lokalizacją jako kluczową barierę w przyjmowaniu rozwiązań opartych na chmurze, szczególnie w regionie EMEA.