Netia na diecie super lajt: oszczędzić 50 mln zł w 2015 r. [nowe]

Dwuosobowy zarząd Adama Sawickiego przyspiesza rozpoczęty przez poprzedników projekt wydzielenia w Netii dwóch segmentów: B2B i B2C. Każdemu z segmentów przypisana zostanie konkretna część infrastruktury Netii. W telekomie trwa jej przegląd, a jego efekty będą miały wpływ na wszystkich dostawców, w tym także na Ericssona, który na zlecenie zarządza siecią stacjonarnego operatora. Nikt już też nie przeczy, że każdy z segmentów może zostać sprzedany.

Publikacja: 06.11.2014 08:13

Netia na diecie super lajt: oszczędzić 50 mln zł w 2015 r. [nowe]

Foto: ROL

Przychody Netii za trzy kwartały 2014 wyniosły 1,27 mld zł, spadając o 11 proc. rok do roku. Raportowana EBITDA telekomu obniżyła się o 15 proc. rok do roku do 355 mln zł, a skorygowana o koszty jednorazowe, w tym wyższe niż rok wcześniej koszty restrukturyzacji o 11 proc. do 379,8 mln zł.

Na minusie w III kwartale

Na czysto telekom zarobił w ciągu 9 miesięcy jedynie 14,8 mln zł, podczas gdy przed rokiem 35,8 mln zł. W samym III kwartale był na minusie. Strata netto Netii to 4,4 mln zł. Rok temu firma była na plusie i miała 8,8 mln zł zysku.

To efekt z jednej strony oczywiście spadku przychodów, z drugiej kosztów jednorazowych (zysk operacyjny spadł do zaledwie 3,3 mln zł z 14,2 mln zł), a z trzeciej finansowych, w tym także i takich wynikających z decyzji o niewykorzystywaniu przyznanego kredytu oraz uregulowania zobowiązań podatkowych. W okresie lipiec-wrzesień br. telekom pokazał 413,4 mln zł przychodów o 9,6 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2013 roku.

Skorygowana EBITDA w III kw. br. to 120,3 mln zł, spadając o 16,6 proc. rok do roku. Marża skorygowanego zysku EBITDA wyniosła 29,9 proc. w pierwszych dziewięciu miesiącach 2014 r. oraz 29,1 proc. w III kw. 2014 r.

Dla porównania w III kw. ub.r. wynosiła 31,5 proc. Marża raportowanej EBITDA wyniosła po trzech kwartałach 28 proc., spadając o 1,3 pkt. proc. wobec analogicznego okresu w 2013 r.

Ciągle kłopotem hurt, telefonia stacjonarna i obca sieć

Obroty stacjonarnego operatora topniały w tym roku i minionym kwartale za sprawą cięć hurtowych stawek MTR (miały miejsce w 2013 r. i są nadal odczuwalne) oraz za sprawą odejść klientów przede wszystkim w segmencie B2C i szerzej – telefonii stacjonarnej.

Liczba RGU Netii obniżyła się o 8 proc. (200 tys.) do 2,36 mln rok do roku i o 3 proc. (62,2 tys.) w porównaniu ze stanem na koniec czerwca br.. Większość ubytku w minionym kwartale miała miejsce w dostępie regulowanym (58 tys.), ale też kilka tys. RGU ubyło Netii na własnej sieci.

Liczba RGU Internetu spadła w kwartał o 20 tys. do 806 tys. (jak podaje, przestała być konkurencyjna wobec kablówek i Orange jeśli chodzi o cenę usługi solo), a telefonii stacjonarnej o około 40 tys. do 1,37 mln.

W IV kwartale br., zdaniem zarządu, wyniki Netii pod względem liczby RGU poprawią się – czytamy w komentarzu do sprawozdania.

6,4 tys. umów na telewizję na sieci Aster

Na razie z wolna pęcznieją tylko statystyki klientów B2B i telewizji, których było w końcu września blisko 134 tys., czyli o około 5 tys. więcej niż w czerwcu. Obiecująco, zdaniem zarządu wyglądają wyniki sprzedaży usług na d. sieci Aster. Do 30 września, czyli przez około miesiąc, aktywowano na tej sieci 1,8 tys. usług Internetu oraz 2,29 tys. telewizji (razem z multiroom).

Do 3 listopada podpisano 5 tys. umów na Internet i 6,38 tys. na telewizję.

Netia super lajt: 50 mln zł z cięć

Dla nowego zarządu priorytetem wydaje się być program oszczędnościowy, Netia Lajt, zainicjowany przez prezesa Adama Sawickiego. W 2015 r. ma przynieść 50 mln zł oszczędności, co oznacza, że telekomie będą mocne cięcia. Zapowiadał je już Zbigniew Jakubas, główny akcjonariusz Netii.

Paweł Szymański, wiceprezes zarządu ds. finansowych poinformował dziś podczas konferencji dla dziennikarzy, że do tej pory wprowadzono zmiany mające przynieść 15 mln zł rocznie oszczędności, a do końca roku oszczędności powinny one wynieść ponad 20 mln zł.

Dodał, że widoczne są już pola kolejnych oszczędności sięgających dalej niż 50 mln zł.

Poinformował również, że ugoda z Orange Polska to tylko jedno ze zdarzeń jednorazowych, które będą miały wpływ na wyniki Netii w IV kwartale br. Nie skonkretyzował co jeszcze może się wydarzyć, ale sugerował, że przegląd aktywów i technologii stosowanych w Netii może przynieść odpisy wartości.

Na pytanie o redukcję zatrudnienia zarząd nie odpowiedział jednoznacznie. Szymański ocenił, że 80 osób, które odeszły w ramach programu Lajt, stanowią już większość planowanej zmiany.

Adam Sawicki przekonywał, że przegląd, jakiego dokonuje zarząd nie ma na celu redukcji zatrudnienia.

Jak podano dziś w komentarzu do wyników: „Główne obszary realizacji oszczędności są związane z redukcją liczby stanowisk menedżerskich wyższego szczebla, uproszczeniem struktury organizacyjnej i ograniczeniem wydatków dyskrecjonalnych, przy czym znaczące oszczędności z tytułu tego projektu są oczekiwane już w II półroczu 2014 r. W początkowej fazie główny wysiłek organizacyjny koncentrował się na prawidłowej identyfikacji i weryfikacji źródeł oczekiwanych oszczędności oraz realizacji inicjatyw typu ‚quick-win’.

Misja i Wizja Grupy Netia

W ramach aktualizacji strategii Netii do 2020 roku zarząd Adama Sawickiego podał dziś, że przeprowadzić podział aktywów sieciowych na przynależące do segmentów B2C oraz B2B,  „przy jednoczesnym uproszczeniu i modernizacji wybranych systemów sieciowych w celu obniżenia kosztów utrzymania infrastruktury”.

Sawicki pytany, co to będzie oznaczać dla jednego z największych dostawców usług Netii w tym zakresie – Ericssona – powiedział tylko: – Zmiany będą dotykać wszystkich naszych dostawców.

Najprawdopodobniej więc umowa ze szwedzką firmą zostanie albo renegocjowana, albo nie będzie przedłużona. Ze słów Adama Sawickiego wynika, że wierzy, iż sieć to jedno najcenniejszych aktywów każdego telekomu i jest zwolennikiem „posiadania jej u siebie”.

Według zarządu, nastąpi optymalizacja systemów IT, z naciskiem na procesy wspierające bezpośrednio działalność komercyjną segmentów B2C oraz B2B.

Sawicki i Szymański wierzą, że realizacja strategii pozwoli na bardziej efektywne kosztowo zarządzanie segmentami komercyjnymi, pełną identyfikację aktywów i kosztów oraz nakładów ponoszonych w ramach dywizji B2C oraz B2B, a także zwiększy potencjał strategiczny poszczególnych elementów Grupy Netia w zależności od rozwoju rynku i scenariuszy konsolidacyjnych na polskim rynku.

Oto, co poza tym zarząd powiedział dziś w sprawozdaniu o strategii firmy do 2020 roku:

Misja Grupy Netia pozostaje bez zmian i brzmi: „Dostarczamy świat on-line”. Nowa Wizja podkreśla bardziej dedykowane podejście do obu segmentów komercyjnych, wraz z wydzieleniem aktywów sieciowych i pełną alokację kosztów oraz zasobów Grupy:

„Grupa Netia po dokonaniu rentownej transformacji jest preferowanym dostawcą usług on-line dzięki:

o Dostarczaniu klientom biznesowym zintegrowanych rozwiązań teleinformatycznych na bazie usług transmisji danych oraz centrów danych,

o Oferowaniu klientom indywidualnym pakietów usług na bazie platform multimedialnych w obszarze własnej sieci,

o Infrastrukturze oraz aktywom sieciowym dedykowanym do segmentów klientów biznesowych i indywidualnych,

o Zespołowi pracowników z pasją, inspirowanych wartościami Firmy”.

Główne kierunki strategiczne w segmencie B2C obejmują:

o Koncentrację na obronie wartości segmentu tj. intensywne działania retencyjne w ramach istniejącej bazy klientów przy jednocześnie relatywnie niższych kosztach obsługi klienta,

o Akwizycję klientów na sieci własnej przy optymalizacji średnich kosztów pozyskania klienta w ramach bardziej optymalnego kosztowo miksu kanałów sprzedażowych,

o maksymalizację wartości sieci własnej, bez dalszej intensywnej modernizacji, poprzez zwiększenie penetracji oferty pakietowej z TV (2P/3P) oraz wykorzystanie rozwiązań mobilnych do działań retencyjnych (docelowy poziom 2,0x usług na klienta w segmencie),

o wzrost docelowej liczby usług na klienta indywidualnego do poziomu 2,0x,

o zwiększanie penetracji usług na sieci własnej dzięki podejściu geo-marketingowemu, o poszukiwanie optymalnych modeli kosztowych działalności segmentu klientów indywidualnych.

Główne kierunki strategiczne w segmencie B2B obejmują:

o Plany stabilizacji przychodów w krótkim okresie oraz długoterminowego wzrostu skali działalności poprzez zmianę struktury portfela produktów poprzez m.in. zmniejszenie obecnej ekspozycji na usługi głosowe,

o Dynamiczny rozwój w segmencie „new data” oraz ICT – rozwój centrów danych oraz usług w chmurze, w tym potencjalnie selektywne akwizycje kompetencji i/lub infrastruktury w tym obszarze, o Partnerstwo w zakresie usług konwergentnych w celu oferowania pełnego zakresu usług telekomunikacyjnych oraz na bazie transmisji danych,

o Wykorzystanie potencjału rynku usług hurtowych przy pomocy pełnej utylizacji własnej infrastruktury sieciowej,

o Reorganizację modelu operacyjnego w zakresie sił sprzedaży oraz procesów sprzedażowych,

o Poszukiwanie optymalnych modeli kosztowych działalności segmentu klientów biznesowych.

W dalszym ciągu celem strategicznym Grupy Netia będzie dystrybucja środków pieniężnych do akcjonariuszy w ramach możliwości kreowanych przez poziom generowanych przepływów pieniężnych oraz rezerwy kapitałowe w Grupie. Tym samym polityka dystrybucyjna Grupy Netia pozostaje niezmieniona.

Przychody Netii za trzy kwartały 2014 wyniosły 1,27 mld zł, spadając o 11 proc. rok do roku. Raportowana EBITDA telekomu obniżyła się o 15 proc. rok do roku do 355 mln zł, a skorygowana o koszty jednorazowe, w tym wyższe niż rok wcześniej koszty restrukturyzacji o 11 proc. do 379,8 mln zł.

Na minusie w III kwartale

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży