Województwo łódzkie przygotowuje się do rozpoczęcia drugiego etapu budowy regionalnej sieci w projekcie„Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Urząd Marszałkowski właśnie rozpoczął konsultacje, których celem jest prawidłowe zidentyfikowanie obszarów interwencji i zbiera obecnie uwagi od zainteresowanych odnośnie sklasyfikowanych  miejscowości białych, szarych  i czarnych dla projektu.

Projekt polega na budowie sieci szerokopasmowej na wybranych obszarach (5 powiatów) województwa łódzkiego, która obejmie swoim zasięgiem znaczną część regionu południowego województwa. W ramach projektu powstanie sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna wraz z węzłami szkieletowymi i punktami dystrybucyjnymi na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Wartość drugiego etapu projektu to ponad 28 mln zł

W woj. łódzkim zrealizowano już projekt pilotażowy ŁRST (w technologii radiowej), polegający na szybkim zbudowaniu sieci na obszarze 5 gmin: Dalików, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice i Zgierz. Trwa wyłanianie wykonawcy sieci szkieletowej na obszarze objętym pierwszym etapem ŁRST na wybranych obszarach województwa (głównie technologia światłowodowa). Wartość  I etapu budowy ŁRST to 71 mln zł., z czego ponad 50 mln zł to suma dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego.