Przegląd prasy – wtorek 19 lutego

Publikacja: 19.02.2013 08:30

[srodtytul]Dziennik Gazeta Prawna [/srodtytul]

Play pójdzie do sądu w sprawie cen rozmów

Play, czwarty pod względem liczby klientów operator komórkowy, szykuje się do batalii prawnej z konkurentami w sprawie niższych cen usług. Chodzi o ceny, które płacą klienci Orange i T-Mobile, a także Plusa, dzwoniący do Playa. Pole do obniżek powstało po tym, jak Urząd Komunikacji Elektronicznej ściął o połowę hurtowe stawki połączeń. Największe sieci niespecjalnie garną się jednak do zmian w cennikach, bo utrzymanie dotychczasowych stawek oznacza dla nich ekstraprzychody.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=440595 (dostęp płatny)

Polska może być dla Kim Dotcoma zieloną wyspą

Sylwia Czubkowska

Wystarczy e-mail z zawiadomieniem o złamaniu praw autorskich, zamieszczeniu niedozwolonych treści, np. pedofilskich, czy naruszeniu czyjegoś dobrego imienia, by internetowi administratorzy zostali zobowiązani do ich usunięcia. Takie są założenia nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (u.ś.u.d.e.). Prawo przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji ma jednak lukę, która może stworzyć z Polski zatokę dla pirackich serwisów.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=440555 (dostęp płatny)

PGE z Orange

Maciej Szczepaniuk

Największy producent energii elektrycznej w Polsce zawiązał sojusz z telekomunikacyjnym gigantem. Dla klientów oznacza to na razie niewiele. „Ostateczny kształt wspólnej oferty będzie znany po zakończeniu pilotaży zaplanowanych na drugi i trzeci kwartał tego roku” – czytamy w komunikacie.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=440598 (dostęp płatny)

[srodtytul]Gazeta Wyborcza/Wyborcza.biz[/srodtytul]

Ericsson podpisał kontrakt na miliard dolarów

WAR

Największy indyjski operator – Reliance Communications podpisał ośmioletnią umowę ze szwedzkim koncernem. Ten ostatni będzie zajmował się codzienną eksploatacją 100 tys. km sieci przewodowych, a także konserwacją i planowaniem sieci mobilnych w 11 okręgach telekomunikacyjnych Indii Północnych i Zachodnich, w tym w Delhi i Bombaju. – Z przyjemnością witamy ponad pięć tysięcy pracowników, którzy przejdą do nas z Reliance Communications – stwierdził Magnus Mandersson, wiceprezes Ericssona. Ericsson to dziś największy w świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych.

Read more: http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,13420562,Ericsson_podpisal_kontrakt_na_miliard_dolarow.html

[srodtytul]Parkiet.com[/srodtytul]

PGE, TP: Przymiarki do kooperacji gigantów

Urszula Zielińska

Gru­pa TP (Oran­ge) i Pol­ska Gru­pa Ener­ge­tycz­na pod­pi­sa­ły umo­wę, w któ­rej za­de­kla­ro­wa­ły chęć roz­mów o współ­pra­cy. Jej za­sa­dy do­pie­ro zo­sta­ną okre­ślo­ne. Po­móc w tym ma pi­lo­taż re­ali­zo­wa­ny w II?i III?kw. br. Nie wia­do­mo też, czy ko­ope­ra­cja bę­dzie do­ty­czyć tyl­ko ryn­ku klien­tów biz­ne­so­wych (jak Ne­tia z RWE), czy tak­że in­dy­wi­du­al­nych. Z prze­ka­za­nych przez PGE i Oran­ge in­for­ma­cji wy­ni­ka, że każ­da z firm mo­że w przy­szło­ści sprze­da­wać pro­duk­ty i usłu­gi part­ne­ra. Roz­wa­ża­ją też stwo­rze­nie wspól­nej ofer­ty.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/742521_PGE_TP:_Przymiarki_do_kooperacji_gigantow.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Puls Biznesu/PB.pl[/srodtytul]

Orange i PGE będą współpracować

Magdalena Wierzchowska

Po serii złych informacji, które trafiły na rynek z Grupy Orange, telekom Macieja Wituckiego najwyraźniej zdecydował się wysłać pozytywny sygnał. „Orange Polska i PGE Polska Grupa Energetyczna podpisały umowę o współpracy w zakresie wzajemnego oferowania własnych produktów i usług w swoich sieciach sprzedaży. Firmy rozważajątakże kooperację w innych obszarach działalności, a w szczególności stworzenie w przyszłości wspólnej unikalnej oferty dla klientów” — napisały spółki w komunikacie.

http://www.e.pb.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=141789# (dostęp płatny)

[srodtytul]Rzeczpospolita[/srodtytul]

Orange i PGE zaczynają rozmowy o komercyjnej współpracy

Urszula Zielińska

Orange Polska i Polska Grupa Energetyczna podpisały umowę, w której zadeklarowały chęć rozmów o współpracy. Jej szczegółowe zasady zostaną dopiero określone. Pomóc w tym ma pilotaż w II i III kwartale. Terminu jego startu jednak nie podano. Nie wiadomo też, czy kooperacja ma dotyczyć rynku klientów biznesowych (szlaki przecierają tu Netia z RWE) czy także rynku klientów indywidualnych.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1180654-Orange-i-PGE-zaczynaja-rozmowy-o-komercyjnej-wspolpracy.html (dostęp płatny)

Prokurator przyszedł na pocztę

Izabela Kacprzak, Jarosław Kałucki

Prokuratorzy zajęli się sprawą po publikacjach „Rz” oraz pytaniach Stowarzyszenia „Stop korupcji”. W listopadzie opisaliśmy kulisy nowelizacji przepisów, m.in. że mec. Olgierd Świerzewski, zarejestrowany lobbysta, w 2008 roku, gdy był związany z Pocztą Polską, napisał projekt prawa pocztowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1180623-Prokurator-przyszedl-na-poczte.html (dostęp płatny)

Rząd po nowemu. Boni do Brukseli?

Kamila Baranowska, Joanna Ćwiek

Sam Donald Tusk wskazuje, że rewolucji raczej nie będzie. „Nieduża, ale ciekawa i konieczna korekta” – tak określił zmiany w swoim gabinecie. Jak dowiedziała się „Rz”, może ona dotyczyć wymiany ministra administracji i cyfryzacji. Coraz częściej mówi się, że Michał Boni planuje zamienić Polskę na Brukselę. – Chodzi nie tylko o resort czy politykę, ale także sprawy prywatne – mówi nam osoba z otoczenia rządu.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1180631-Rzad-po-nowemu-Boni-do-Brukseli.html (dostęp płatny)

Kiedy klient podpisując umowę u siebie w domu nie podlega ochronie

Michał Kołtuniak

Wyobraźmy sobie przedsiębiorcę, który świadczy usługi o charakterze ciągłym, polegające np. na dostarczaniu energii lub innych mediów do gospodarstw domowych. W tym celu podpisuje oczywiście z konsumentami stosowne umowy. Część z nich w sposób szczególny, korzystając z usług akwizytorów, którzy odwiedzają klientów w domach, proponują im zawarcie stosownego kontraktu (umowa zawarta poza lokalem firmy).

http://archiwum.rp.pl/artykul/1180555-Kiedy-klient-podpisujac-umowe-u-siebie-w-domu-nie-podlega-ochronie.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Dziennik Gazeta Prawna [/srodtytul]

Play pójdzie do sądu w sprawie cen rozmów

Pozostało 98% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą