Telestrada, która w sierpniu zamierza odkupić od Exatela 100 proc. udziałów Niezależnego Operatora Międzystrefowego  poinformowała dziś, że pozyskała na ten cel finansowanie.

25 lipca podpisała z BZ WBK umowę o kredyt inwestycyjny na 24 mln zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu udziałów NOM-u.

Nie jest jeszcze cała kwota, jaką Exatel otrzyma za NOM.

– Sfinansujemy transakcję ze środków własnych oraz długiem: kredytem i /lub emisją obligacji. Mamy wstępne deklaracje instytucji o wsparciu w tym zakresie – informował Jacek Lichota, prezes i akcjonariusz Telestrady,  nie podając kwot.

Warunki transakcji zostaną ujawnione w okolicach 2 sierpnia, gdy ziści się warunek zawieszający operację.