Urząd Komunikacji Elektronicznej, operatorzy telekomunikacyjni, firmy energetyczne i spółki kolejowe podejmą wspólne działania których celem ma być przeciwdziałanie zjawisku kradzieży kabli i dewastacji infrastruktury teleinformatycznej.

Pogorszenie się sytuacji gospodarczej w Polsce spowodowało, ze rośnie liczba kradzieży kabli miedzianych. Telekomunikacja Polska zanotowała w zeszłym roku ponad 7 tys. takich przypadków, podczas gdy rok wcześniej liczba kradzieży wyniosła blisko 3 tys. Plaga kradzieży kabli i związanych z tym dewastacji infrastruktury dotyka też przedsiębiorców energetycznych i spółki kolejowe.

Na spotkaniu zorganizowanym dzisiaj w tej sprawie przez UKE zainteresowani ustali, że podejmą wspólne działania mające doprowadzić do zmian legislacyjnych, które pozwolą stosować surowsze kary wobec sprawców (dziś złodziej kabli są najczęściej zwalniania z odpowiedzialności ze względu na niską szkodliwość społeczną czynu) oraz wprowadzą odpowiednie uregulowania w zakresie obrotu miedzią i złomem. Planowane jest także podjęcia wspólnej akcji społecznej, która uwrażliwiłaby policję oraz społeczeństwo na ten problem.