[i][b]Belgian Institute for Postal services and Telecommunications[/b][/i] (BIPT) przedstawił projekt, który może doprowadzić do otwarcia na konkurencję usługową belgijskich sieci telewizji kablowych.

BIPT myśli o regulacjach hurtowego dostępu do usług telewizyjnych (analogowych i cyfrowych) oraz szerokopasmowego dostępu do internetu. BIPT podjął inicjatywę we współpracy z regionalnymi instytucjami nadzorującymi rynek telekomunikacyjny i medialny w trzech różnojęzycznych częściach kraju. Sieci telewizji kablowej mają dominująca pozycję na belgijskim rynku płatnej telewizji (90 proc.) Na niewielką skalę (niespełna 10 proc. rynku) konkuruje z nimi operator narodowy Belgacom z usługami IPTV. Sieć Belgacom podlega pełnej, standardowej regulacji operatora o dominującej pozycji rynkowej.

W ubiegłym roku zbliżoną próbę regulacji dostępu do sieci kablowych podjął holenderski regulator [b]OPTA[/b]. Propozycja udostępnienia produktów hurtowych w sieciach dwóch największych sieciach kablowych [b]UPC[/b] i [b]Ziggo[/b] zakończyła się w holenderskim sądzie najwyższym, który anulował regulację. Cytowani przez serwis [b]Total Telecom[/b] promotorzy regulacji sieci kablowych w Belgii utrzymują, że OPTA skoncentrował się na decyzjach regulacyjnych dla dominujących sieci kablowych, podczas gdy BIPT planuje regulację dla całego rynku, którą łatwiej będzie obronić w sądzie, jak również notyfikować w [b]Komisji Europejskiej[/b].