W nowej finansowej perspektywie unijnej w ramach programu Polska Cyfrowa operatorzy będą mogli otrzymać wsparcie na budowę sieci umożliwiających świadczeni usług co najmniej 30 Mbit/s na obszarach gdzie nie ma – poinformował uczestników konferencji iNET – meeting Stanisław Dąbek z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Dodał, że projekty zakładające budowę sieci oferujących niższą przepustowość będą mogły liczyć na dofinansowanie tylko w szczególnych przypadkach.

Stanisław Dąbek odniósł się także do kwestii obowiązującego do lutego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w którym pojawia się obowiązek zapewnienia dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności szerokopasmowego dostępu do Internetu. – Docierają do nas informacje, że developerzy stosują się do nowych przepisów – powiedział Stanisław Dąbek.