[b]Komenda Wojewódzka Policji[/b] w Rzeszowie szuka firmy, która zbuduje dla niej system dystrybucji informacji głosowej, tekstowej, wizualnej oraz alarmowania. Rozwiązanie ma funkcjonować w jednostkach policji województwa podkarpackiego.

Projekt podzielony jest na pięć części. Pierwsza, która dotyczy budowy systemu łączności telefonicznej IP i informacji multimedialnej, została wyceniona na 15,4 mln zł. Zamawiający zastrzega, że realizacja tego zadania wiąże się z dostępem do systemów przetwarzajacych informacje niejawne o klauzuli “tajne”. W związku z tym, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, wykonawca będzie musiał posiadać ważne Poświadczenie Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia. Musi się również wykazać co najmniej jedną referencją polegającą na dostarczeniu systemów telefonii IP [i]end to end[/i] o wartości nie mniejszej niż 1 mln zł brutto.

Drugie zadanie, za nieco ponad 1 mln zł, dotyczy dostawy rejestratorów korespondencji. Kolejne, którego budżet określono na 0,57 mln zł, polega na budowie systemu powiadamiania alarmowego. Czwarta część przedsięwzięcia dotyczy wyposażenie centrów zarządzania siecią regionalną. Rzeszowska policja może wydać na ten cel 1,66 mln zł. Ostatnie zadanie obejmuje budowę centralnego systemu konferencyjnego dla KWP w Rzeszowie i jednostek podległych. Nakłady na to mogą przekroczyć 4 mln zł.

Łączny budżet, który podkarpacka policja może wydać na system, to 22,77 mln zł. Wykonawcy poszczególnych zadań zostaną wybrani w otwartym przetargu. Oferty można składać do 21 marca. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś Priorytetowa 3 – Społeczeństwo Informacyjne.