Rozporządzenie o światłowodach na finiszu. I pełne niejasności

Publikacja: 19.04.2012 14:03

Dzisiaj Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) kończy proces konsultacji projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie, będące aktem wykonawczym do megaustawy telekomunikacyjnej, wprowadzi obowiązek instalacji telekomunikacyjnych w nowych budynkach.

Resort budownictwa w uzasadnieniu do rozporządzenia pisze o konieczności stymulowania nowoczesnej infrastruktury optycznej, i w tym samym duchu nowy zapis był promowany od czasu prac nad megaustawą. Tymczasem wcale nie jest pewne, jaką technologię telekomunikacyjną należy obligatoryjnie zapewnić w nowych budynkach, ani na czyj koszt.

Technologia światłowodowa bowiem wymieniona jest w kontekście budynków użyteczności publicznej. W kontekście budynków wielorodzinnych wymienione są wszystkie popularne technologie dostępowe: optyczna, koncentryczna i po skrętce miedzianej.

Niewykluczone, że rozporządzenie będzie nadal promowana politycznie, jak krok w kierunku światłowodyzacji Polski, choć w praktyce będzie sankcjonować dalsze wykorzystanie dominujących technologii dostępowych: HFC i PSTN/xDSL. Dla branży telekomunikacyjnej wydaje się to korzystne, choć istnieje obawa o spory z inwestorami, które – i czy wszystkie – sieci dostępowe winni zapewnić w nowym budynku.

Niemniej rozporządzenie wspomina o konieczności instalacji na styku sieci budynkowej z publiczną przełącznicy światłowodowej oraz prowadzenie do wszystkich mieszkań par włókien światłowodowych zakończonych w skrzynce lokalowej, która ma umożliwić dalsze rozprowadzenie instalacji mieszkaniowej. Oczywiście wewnątrz budynku ma zostać zapewniona kanalizacja teletechniczna dla kabli telekomunikacyjnych.

Rozporządzenie przewiduje również konieczność zapewnienia masztów dachowych do instalacji radiowych i możliwości odprowadzenia sygnału od nich do lokalów mieszkalnych, jak również zbiorcze instalacje do rozprowadzania sygnału naziemnej telewizji cyfrowej i telewizji satelitarnej.

MBTiGM wróciło do prac nad rozporządzeniem w ekspresowym tempie. Poddany konsultacjom projekt nosi datę 12 kwietnia br. Na konsultację środowisko telekomunikacyjne (i inne zainteresowane środowiska) otrzymało tydzień.

Dzisiaj Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) kończy proces konsultacji projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie, będące aktem wykonawczym do megaustawy telekomunikacyjnej, wprowadzi obowiązek instalacji telekomunikacyjnych w nowych budynkach.

Resort budownictwa w uzasadnieniu do rozporządzenia pisze o konieczności stymulowania nowoczesnej infrastruktury optycznej, i w tym samym duchu nowy zapis był promowany od czasu prac nad megaustawą. Tymczasem wcale nie jest pewne, jaką technologię telekomunikacyjną należy obligatoryjnie zapewnić w nowych budynkach, ani na czyj koszt.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu