Powołany w lutym na stanowisko prezesa zarządu Alcatela-Lucenta Michel Combes zarysował dzisiaj strategię amerykańsko-francuskiego producenta sprzętu telekomunikacyjnego na najbliższe trzy lata.

Chce on zdecydowania skoncentrować się na najlepiej rokujących segmentach rynku telekomunikacyjnego, co ma się wyrazić w przeznaczeniu na nie 85 proc. wszystkich wydatków na badania i rozwój do 2015 r.

Jako najciekawsze kierunki działania Michel Combes zdefiniował mobilne sieci w technologii LTE, stacjonarne sieci oparte na technologiach optycznych oraz uniwersalną technologię IP. Alcatel-Lucent będzie się starał pozycjonować, jako ekspert na tych rynkach. Pozostałe linie biznesowe przeznaczone są na sprzedaż, chociaż Michel Combes nie podał harmonogramu tych działań.

Ze sprzedaży aktywów Alcatel-Lucent spodziewa się uzyskać 1 mld euro. Tyle samo mają przynieść oszczędności kosztowe. Spółka będzie chciała zrefinansować ok. 2 mld euro zadłużenia i zredukować taką mniej więcej wielkość np. dzięki środkom z emisji akcji. Wszystko to ma pozwolić na powrót do trwale dobrej kondycji finansowej z czym spółka nie może sobie poradzić od czasu fuzji w 2006 r.